fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Znak knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Znak knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

Osrednja območna Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto razpisuje dvostopenjski natečaj za oblikovanje novega znaka knjižnice. Prijavijo se lahko posamezniki ali skupine. Sodelovanje je anonimno.

Izhodišče javnega natečaja
Osrednja območna Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je nosilka dolenjske knjižnične javne službe. Knjižnica, ki s svojimi storitvami pomembno vpliva na kakovost življenja posameznika in širše skupnosti, z letošnjim letom začenja novo strateško petletko. V njej si knjižnica zadaja vizijo proaktivne knjižnice, ki v središče svojega delovanja postavlja vpetost knjižnice v lokalno okolje in uresničevanje razvojnih družbenih ciljev. Delovanje novomeške knjižnice temelji na načelih trajnostnega razvoja, inkluzije in deležniškega dialoga. Tako svoje storitve in zbirke načrtuje v proaktivnem dialogu z vsemi deležniki, pri tem pa jo zavezujejo vrednote: odličnost, strokovnost, kredibilnost, ustrežljivost in dostopnost.

Leta 2021 je knjižnica za slovensko in evropsko inovacijo prejela nagrado Najboljši projekt v splošnih knjižnicah, ki jo podeljuje Združenje splošnih knjižnic.

 

Predmet javnega natečaja
– je oblikovanje znaka naročnika, natančneje, predlog znaka »Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto« v obliki:

 • vodoravni // barvni pozitiv,
 • vodoravni // barvni negativ,
 • vodoravni // črno-beli pozitiv,
 • vodoravni // črno-beli negativ,
 • pokončni // barvni pozitiv,
 • pokončni // barvni negativ,
 • pokončni // črno-beli pozitiv,
 • pokončni // črno-beli negativ.

 

Ponudniki naj izdelajo tudi:

 • barvno shemo (vsebuje naj vrednosti CMYK, RGB, HEX, Pantone, RAL),
 • ikone in ozadja za družbena omrežja (FB, IG, Youtube, Twitter, TikTok),
 • objavo na družbenih omrežjih (slikovni oglas, video, Kanvas – Fullscreen Mobile Experience),
 • dopisni list s tipografijo,
 • kratko obrazložitev oblikovne predloge z vsebinskim pojasnilom (do 300 besed).

 

Predlagane rešitve morajo vsebovati vse grafične elemente, ki so predmet zadevnega razpisa. Predlogi, ki bodo vsebovali samo posamezne grafične elemente, bodo izločeni iz natečajnega postopka.

 

Natečaj je dvostopenjski

1. stopnja: ocenjevalna komisija izbere in razvrsti 2–5 idejnih rešitev, ki najbolje ustrezajo zahtevam naročnika oziroma ciljem natečaja; razvrsti jih po lestvici, glede na prejeto število točk;

2. stopnja: knjižnično osebje glasuje o 2–5 idejnih rešitvah, ki jih izbere ocenjevalna komisija; zmaga idejna rešitev, ki po seštevku mest na obeh lestvicah (ocenjevalne komisije in glasovanje zaposlenih) doseže najvišje mesto.

Prijavitelji na natečaju sodelujejo anonimno, zato predlog grafičnih elementov ne sme vsebovati ničesar, s čimer bi se lahko razkrila identiteta avtorja-prijavitelja. V nasprotnem primeru bo prijava izločena iz natečajnega postopka.

 

Nagrade

Prvouvrščenemu se bo izplačala nagrada v višini 3.000,00 EUR.
Vsem, ki se bodo uvrstili na drugo stopnjo, bo izplačana nagrada v višini 500,00 EUR.

Po razglasitvi se bodo nagrade izplačale na osnovi računa ali enakovrednega dokumenta. Znesek nagrade se šteje za bruto znesek, ki vključuje vse morebitne odtegljaje, davke in socialne prispevke ter se šteje za plačilo za storitev. Z izplačilom nagrade zmagovalcu naročnik pridobi lastništvo nad idejnim predlogom.

 

Pogoji za sodelovanje

Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki ali skupine. V primeru skupine je potrebno imenovati kontaktno osebo, ki zastopa skupino v odnosih do naročnika, prijavo podpišejo vsi v skupini.
S sodelovanjem na natečaju prijavitelji v celoti in brezpogojno sprejmejo določila tega razpisa ter soglašajo z javno objavo svojega imena in priimka ali naziva, predlagane idejne rešitve ter nagrade.

 

Rok in način oddaje predlogov

Kot pravočasno oddane predloge bo naročnik upošteval vse natečajne rešitve, ki bodo prispele na sedež naročnika do petka, 16. 9. 2022, oziroma bodo najkasneje na ta dan oddane na pošti kot priporočena pošilja v obliki zapečatenega ovitka z napisom na sprednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni natečaj – Znak knjižnice«.

 

Ocenjevalna komisija in postopek izbire

Naročnik bo predlog ocenjeval v okviru ocenjevalne komisije, ki jo sestavljajo:

 • prof. dr. Petra Černe Oven, predavateljica na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL) v Ljubljani, soustanoviteljica Inštituta za oblikovanje,
 • Sara Tomšič, podžupanja Mestne občine Novo mesto, zadolžena za razvojne projekte in sistem lokalne blaginje,
 • Dino Zupančič, direktor in partner v Agenciji 101, aktualni predsednik Slovenskega združenja oglaševalskih agencij,
 •  Mitja Ličen, direktor založbe Goga, član Sveta zavoda Javne agencije za knjigo in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

 

Merila za ocenjevanje

1. skladnost s poslanstvom in vrednotami Knjižnice Mirana Jarca (0/10),
2. inovativnost, izvirnost, trajnost – oblikovalske rešitve presegajo dosedanje oblikovne rešitve v bibliotekarskih krogih (0/10),
3. aplikativnost in vsestranskost znaka ter barvne sheme z različnimi formati in komunikacijskimi sredstvi (0/10),
4. možnost naknadne oblikovne razširitve vidnih sporočil – tipografija, digitalni in tiskani izdelki, promocijsko gradivo, kreativni oglasi za družbena omrežja (0/10).

Skupno število vseh možnih točk je 40.

Več informacije je v prilogi ali pri skrbnici natečaja. Kontakt: Urša Likar Luzar, 07 393 46 66, ursa.likar.luzar@kmj.si

 

1. nagrada

3000 eur

Rok za prijavo

16. sept 2022