fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Andrej Kure

Andrej Kure s.p.

kontakt

Andrej Kure pomaga in svetuje podjetjem, nevladnim organizacijam, javnim ustanovam in drugim organizacijam pri pridobivanju, načrtovanju, izvajanju in vodenju projektov ter pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev. Ima sposobnost svetovanja, mentoriranja, usposabljanja in usmerjanja organizacij in posameznikov pri razvoju njihovih produktov in storitev. Svetoval je na več kot 1.200 projektih v zelo različnih sektorjih in področjih: R&D, IKT, kultura, turizem, gostinstvo, start-up, trgovina, kmetijstvo, proizvodnja, NGO. Organizacijam je uspešno pomagal pri projektnem vodenju ter spremljanju izvajanja projekta skozi celoten življenjski cikel, izvedbi obvladovanja tveganj in po potrebi sprožanju ukrepov, kjer se zagotovi, da podjetja izpolnjujejo zadane obveznosti. Pri vseh projektih spremlja napredek, načrtuje stroške, usklajuje vire ter skrbi za kakovost rezultatov. V svoje delo vključuje sodobne element in pristope coachinga ter osebnostnega razvoja ter razvoja potencialov.