Kaj želite poiskati?

Asociacija

Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture

Društvo Asociacija, ki neformalno deluje od leta 1992, poskuša zagotavljati trajnostne pogoje za profesionalno delovanje nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. Prizadeva si za izboljšanje njihovega sistemskega položaja, omogoča izmenjavo izkušenj med ustvarjalci ter ponuja možnost, da skupaj gradijo močno zagovorniško organizacijo. Asociacija deluje na podlagi strokovnih kompetenc in poznavanja terena ter gradi partnerske odnose z odločevalci, z namenom izboljšanja stanja v kulturi, hkrati pa ponuja oporo svojim članom z razvejano peer-to-peer mrežo. S svojim delovanjem se želi vzpostaviti kot verodostojen partner pri umeščanju kulture in umetnosti med pospeševalce razvoja družbe.

Projekt “Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce” je zasnovan kot serija devetih delavnic ter najpogostejših vprašanj in odgovorov glede aktualnih ukrepov vlade za omilitev posledic epidemije COVID-19. Namen projekta je ustvarjalke in ustvarjalce opolnomočiti z znanjem na administrativnem nivoju, poleg tega pa so nekatere vsebine zasnovali tudi s posebnim poudarkom na potencialu razširitve spektra priložnosti ozirom krepitve znanj za prodor na trgu. Upoštevajoč aktualne razmere so pri Asociaciji projekt prilagodili na način priprave odgovorov na najpogostejša vprašanja, ki jih bodo do konca maja dopolnjevali z redno tedensko video posvetovalnico. Odgovore na pogosta vprašanja bodo iskali s pomočjo pravnega strokovnjaka in z uradnimi pojasnili institucij ter jih sproti objavljali na njihovi spletni strani.