fbpx

Kaj želite poiskati?

Asociacija

Društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture

Od leta 1992 neformalno delujoča mreže, se je leta 2003 formalizirala kot društvo Asociacija, ki od leta 2010 naprej deluje kot profesionalizirana koordinirana sodobna zagovorniška in servisna NVO. KKS vidimo kot področje, ki poleg stabilnega in urejenega zakonodajnega okvirja potrebuje tudi večjo prepletenost in povezanost z ostalimi sektorji in čim večjo vključenost v širšo družbo. Poleg zagovorništva, stremimo k zagotavljanju finančnih virov za sektor. Redno sodelujemo z različnimi akterji na področje, s konzorcijem vsebinskih mrež, NVO in vzpostavljamo dialog na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Kot članska mreža organizacij širimo informacije po notranjih komunikacijskih kanalih, hkrati pa širše komuniciramo preko spletne strani, socialnih omrežji in medijskih objav.

V projektu »Izobraževalne delavnice: Krepitev kulturnega in kreativneg sektorja« bomo v zgoščenem izobraževalnem ciklu delavnic naslovili najbolj pereče teme kulturnega in kreativnega sektorja. Dostop do znanj bo razširjen z oblikovanjem video povzetkov. Najbolj aktivnim posameznikom bomo omogočili še poglobljeno delo s pomočjo mentorjev v obliki individualnih svetovanj. Ob tem bomo 1-krat tedensko na voljo za telefonsko svetovanje glede temeljnih administrativnih vprašanj kar zadeva izvajanje dejavnosti sektorja. S tem ustvarjamo kontinuirano podporno okolje za ustvarjalce, ki so se znašli v novi družbeno-ekonomski situaciji kot tudi tiste, ki svojo pot v sektorju šele začenjajo.