fbpx

Kaj želite poiskati?

CKI Maribor

Center za kreativne industrije

Center za kreativne industrije Maribor je zasebni neprofitni zavod, ustanovljen leta 2016 s strani štirih podjetij: Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Marles hiše Maribor d.o.o., Mikropis Holding d.o.o. in Steklarna Hrastnik d.o.o.. Proizvodna podjetja so prepoznala potencial za sodelovanje z ustvarjalci pri inoviranju lastnih produktov, storitev in procesov ter združila sredstva za spodbujanje in razvoj delovanja zavoda. V CKI povezujejo podjetja in kreativne industrije, vodijo projekte in razvijajo modele sodelovanja za inovacije izdelkov, storitev in procesov, ki dvigujejo dodano vrednost in konkurenčnost na trgu.

Projekt “Kreativni pogon 2020” je namenjen ustvarjalcem s področja kulturno kreativnega sektorja, ki si želijo tesnejšega sodelovanja s podjetji iz različnih panog, ki iščejo ustvarjalce iz različnih področij. V sklopu projekta bodo prijavljeni ustvarjalci pridobili možnosti predstavitve svojih referenc, znanj in idej izbranim podjetjem, glede na njihove potrebe. Sodelovanje med ustvarjalci in podjetji se spodbuja na različnih področjih, kot so: razvoj novega produkta, storitve ali procesa, uporaba polizdelka ali ostanka proizvodnje kot surovine za inovacije (povezava s krožnim gospodarstvom), dopolnitev znanja ali kadrov, znamčenje ali nov tržni pristopi, uvedba inovacijske kulture, optimizacija proizvodnje in procesov in drugo.