fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

CKI Maribor

Center za kreativne industrije

Center za kreativne industrije Maribor je zasebni neprofitni zavod, ustanovljen leta 2016 s strani štirih podjetij: Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Marles hiše Maribor d.o.o., Mikropis Holding d.o.o. in Steklarna Hrastnik d.o.o.. Proizvodna podjetja so prepoznala potencial za sodelovanje z ustvarjalci pri inoviranju lastnih produktov, storitev in procesov ter združila sredstva za spodbujanje in razvoj delovanja zavoda. V CKI povezujejo podjetja in kreativne industrije, vodijo projekte in razvijajo modele sodelovanja za inovacije izdelkov, storitev in procesov, ki dvigujejo dodano vrednost in konkurenčnost na trgu.

Kreativni pogon je projekt, ki omogoča sodelovanje med podjetjem in zunanjimi izvajalci s področja kreativnih industrij. Tovrstna partnerstva prinašajo za podjetja in kreativce mnoge koristi, merljivo spodbujajo kreativnost, inovacijski potencial in povečujejo konkurenčnost. S Kreativnim pogonom spodbujamo razvoj inovativnih rešitev, ki lahko potekajo na več različnih poslovnih področjih.