fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Emilija Stojmenova Duh

4PDIH

kontakt

Emilija Stojmenova Duh je docentka na Fakulteti za elektrotehniko, UL. Je pobudnica in koordinatorica nacionalne mreže FabLab Slovenija, ki predstavlja tehnično platformo za izdelavo prototipov za inovacije in izumov ter spodbuja lokalno podjetništvo. Od februarja 2018 do oktobra 2019 je bila izvršna direktorica DIH Slovenija, danes pa je vodja 4PDIH, katerega glavni cilj je podpreti slovensko gospodarstvo, izobraževanje in občine, da v celoti izkoristijo digitalne inovacije ter nadgradijo svoje izdelke in storitve, izboljšajo svoje procese in prilagodijo svoje poslovne modele digitalnim spremembam. Bila je tudi vodja Demola Slovenija, ki je del mreže Demola, ki sta jo OECD in Svetovna banka prepoznala kot primer najboljše prakse za oblikovalce inovacijske politike. Koordinira več nacionalnih in evropskih raziskovalnih in razvojnih projektov o digitalizaciji in inovacije za razvoj podeželja. Z Evropsko komisijo sodeluje v dveh tematskih skupinah za razvoj podeželja in digitalnih inovacij. Njeno delo se osredotoča predvsem na področja odprtih inovacij, soustvarjanja, oblikovanje osredotočenega na uporabnika, in digitalizacija za trajnostni razvoj. Je del mednarodne skupine raziskovalcev, ki z odprtimi inovacijami razvija metodologijo za merjenje in spremljanje družbenega in ekonomskega donosa naložb digitalnih izdelkov in storitev.