Kaj želite poiskati?

Film factory

Filmsko društvo

Filmsko društvo Film Factory je kolektiv mladih filmskih avtorjev in producentov, ki od ustanovitve leta 2009 aktivno deluje na področju filmske in video produkcije ter filmskega opismenjevanja mladih. Društvo oblikuje in izvaja različne programe filmske vzgoje za mlade, vsem pa je skupno, da mladim omogočajo stik s filmom. Od leta 2014 vsakoletno izvajajo program Skrivnosti neodvisne filmske produkcije ter spodbujajo senzibilnost za filmsko umetnost, filmsko ustvarjanje in izražanje ter izobražujejo gledalca. Film Factory je del konzorcija Film v Mariboru in član mednarodne filmske mreže NISI MASA.

Razvojna platforma “Projektor” je kontinuirani izobraževalni in povezovalni program namenjen profesionalizaciji vzhodnoslovenskih AV kreativcev in AV producentov. Družabni večeri v Mariboru so sestavljeni iz modulov, ki jih izvajajo AV profesionalci iz različnih sektorjev. Ob številnih novih pogledih in znanju okolje ponuja odlično priložnost za povezovanje oziroma AV “matchmaking”.