fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Igor Osolnik

Kinetic Reactor

kontakt

Pravnik s pravniškim državnim izpitom in z več kot 20 leti delovnih izkušenj v gospodarstvu: zaposlen je (bil) v gospodarskih družbah kot so Marand d.o.o., Halcom d.d., UniCredit Banka Slovenija d.d. in BTC d.d.. Izkušnje ima na celotnem področju pogodbenega prava v angleščini in srbo hrvaščini, na področju pravne podpore marketinškim aktivnostim in (mednarodnih) prodajnih pogodbah ter stvarno pravnih zadevah. Je pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov. Vodil je tudi interni projekt skladnosti poslovanja z GDPR uredbo pri sedanjem delodajalcu Marand d.o.o.. Od leta 2011 je bil aktiven kot predavatelj na strokovnih seminarjih Združenja bank Slovenije, v zadnjem letu pa tudi kot predavatelj Ministrstva za pravosodje.