fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

LUI

Ljubljanski univerzitetni inkubator

LUI mladim ponuja poslovne prostore, infrastrukturo in podjetniško svetovanje, ki je za zagon novoustanovljenega podjetja ključno. Med temeljna poslanstva LUI spada tudi vzpostavitev učinkovitega in hitrega prenosa znanja in tehnologij iz centrov znanja v gospodarstvo. V ta namen redno izvajajo podjetniške delavnice za raziskovalce ter si s svojimi aktivnostmi prizadevajo spodbuditi ustanavljanje raziskovalnih start up podjetij. Za dvigovanje podjetniške zavesti redno organizirajo tudi različne družabne dogodke s podjetniškimi vsebinami.