fbpx

Kaj želite poiskati?

Motovila

Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

Motovila je nevladni in neprofitni zavod in deluje v javnem interesu na področju kulture. Spodbuja mednarodno in medsektorsko sodelovanje v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih. Informira, svetuje, izobražuje, podpira, krepi zmogljivosti in internacionalizacijo v kulturi. V vlogi spodbujevalca in promotorja mednarodnega povezovanja nudi operativno in informacijsko podporo ter priložnosti za strokovni razvoj. Hkrati igra vlogo posrednika med sektorjem, uradniki in odločevalci – na nacionalni ravni in v dialogu s predstavniki institucij EU. Posredujemo informacije o stanju na terenu, da bi oblikovalci politik zasnovali na dejstvih temelječe prihodnje ukrepe za razvoj sektorja, vključno z internacionalizacijo. Motovila od leta 2014 izvaja dejavnosti Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji.

Motovila s serijo usposabljanj “Onkraj kulturnega modela” (OKM) kulturnim organizacijam omogoča, da svoj način delovanja preverijo in prilagodijo za doseganje trajn(ostn)ih učinkov. Program je prilagojen trendom in aktualnim potrebam posameznih sektorjev v kulturi. Prispeva k promociji in ozaveščanju o vrednosti kulture tudi za druge sektorje. Mednarodna mobilnost kot ključna dimenzija procesa internacionalizacije in razvoja KKS je v novih (post-)covid razmerah skorajda onemogočena, v prihodnje pa bo težje dostopna in ne več samoumevna. Zato program OKM 2021 nudi poglobljen razmislek in nova znanja ter kompetence, nujne za razvoj in dostopnost mednarodne mobilnosti v novi realnosti.