fbpx

Kaj želite poiskati?

Motovila

Center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

Motovila je nevladni zavod in deluje v javnem interesu na področju kulture. Spodbuja mednarodno in medsektorsko sodelovanje v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih. Omogoča dostop do priložnosti za mednarodno povezovanje in razvoj sektorja. Z informacijsko in strokovno podporo krepi zmogljivost sektorja in spodbuja internacionalizacijo v kulturi. Je posrednik med sektorjem in odločevalci na nacionalni ravni in v dialogu z institucijami EU. Je Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in član mreže centrov v 40 evropskih državah ter evropskih združenj Culture Action Europe, On the Move in Mobility Information Points.

Serija usposabljanj Onkraj kulturnega modela (OKM) kulturnim organizacijam omogoča, da svoj način delovanja preverijo in prilagodijo za doseganje trajn(ostn)ih učinkov. Program upošteva trende in aktualne potrebe posameznih sektorjev. Prispeva k promociji in ozaveščanju o vrednosti kulturnega in kreativnega sektorja. Mednarodna mobilnost je bistveni del procesa internacionalizacije in razvoja KKS. V novih (post-)covid razmerah je težje dostopna in ne več samoumevna, a ostaja ključna za razvoj kariere ustvarjalca – povezana je z učenjem, pridobivanjem dodatnih kompetenc, vzpostavljanjem trajnostnih partnerstev in ustvarjanjem. Zato program OKM nudi poglobljen razmislek in nova znanja, nujna za dostopnost mobilnosti, ki v novi realnosti upošteva tudi okoljske omejitve. Serija OKM 2021 ima 4 sklope: Prvi koraki, Pot pod noge, Na obisku in Plan B za mednarodno mobilnost.