fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

NTF

Oddelek za grafiko, tekstilstvo in oblikovanje

Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil na NTF je vodilna visokošolska izobraževalna institucija na področju modnega in tekstilnega oblikovanja in ima bistveno vlogo pri oblikovanju sodobne mode v slovenskem prostoru. V bodoče želijo razvijati program študija v smeri vse večjega vključevanja sodobnih modnih praks in trajnostnih vsebin, seznanjati študente z aktualnimi družbenimi tokovi ter ustvarjati kritično refleksijo. Sodelujejo z mnogimi tujimi visokošolskimi ustanovami, predvsem tistimi, ki so vključene v mrežo CUMULUS. V prihodnje želijo te aktivnosti nadgraditi in delovati v smeri večje prepoznavnosti v evropskem prostoru. Znotraj KKS želijo skozi različna sodelovanja s KKS razvijati projekte, kjer oblikovanje tekstilij in oblačil lahko pripomore k izboljšanju življenjskih razmer na različnih področjih (v domačem, delovnem, socialnem in urbanem okolju). Izpostaviti želijo vključevanje trajnostnih praks in inovativnih tehnologij ter razvijati izdelke z upoštevanjem sodobnih možnosti izdelovanja tekstilij in oblačil, za katere se pokaže potreba v interdisciplinarnih raziskavah v skupno dobro.

V sklopu dogodkov ob praznovanju stoletnice Univerze v Ljubljani Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Centrom za kreativnost in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje predstavlja prvo pregledno razstavo izbranih del diplomantov oblikovanja tekstilij in oblačil. Razstava, ki jo lahko dojemamo tudi kot prvo pregledno predstavitev ustvarjalcev sodobne slovenske mode, ponuja vpogled v izjemen obseg in širino ter vpliv kreativnega delovanja izbranih avtorjev, pa tudi v vpetost slovenskega modnega in tekstilnega oblikovanja v lokalno in mednarodno okolje.