fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Spirit Slovenija

Javna agencija RS

Spirit Slovenia si prizadeva biti učinkovita, na trajnostnem konceptu razvoja temelječa izvajalska inštitucija, ki na področju podjetništva, internacionalizacije, tehnološkega razvoja in tujih neposrednih investicij ter promocije slovenskega gospodarstva trajnostno zagotavlja rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Poslanstvo agencije je biti aktiven del poslovnega okolja ter zagotavljati konkurenčnost in promocijo slovenskega gospodarstva. Agencija si prizadeva postati institucija, ki v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ostalimi deležniki nudi slovenskim podjetjem učinkovito in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu. Svoje cilje strateških usmeritev in ciljnih področij razvojnih programov Vlade RS agencija uresničuje z učinkovitim izvajanjem ukrepov razvojne politike in stalnim spremljanjem ter vrednotenjem učinkov.