fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

UGM

Umetnostna galerija Maribor

Umetnostna galerija Maribor od ustanovitve leta 1954 deluje na področju sodobne vizualne umetnosti. Njeno osnovno poslanstvo je raziskovanje, zbiranje, predstavljanje in populariziranje sodobne vizualne umetnosti, kar opravlja predvsem s serijo občasnih razstav, izobraževalnim programom ter raziskovalno in publicistično dejavnostjo. Ob tem UGM v zadnjih 15 letih s svojimi programi pomembno posega v širše dogajanje na področju kulturnega življenja v mestu in državi ter postaja eden izmed pomembnih motorjev sprememb na področju kulturnih vsebin in ponudbe v mestu. Pri oblikovanju programa se povezuje z drugimi vladnim in nevladnimi akterji v mestu, Sloveniji in v mednarodnem prostoru ter svoj program širi tudi na področje arhitekture, oblikovanja, vizualne komunikacije, umetniškega trga in drugih oblik kreativnih industrij.

Program “Umetnost in mesto” je usmerjen v spodbujanje povezovanja sodobne vizualne umetnosti, dizajna in arhitekture s strategijami urbanega razvoja mest oz. regij, okoljskimi razvojnimi politikami, gospodarstvom in podjetništvom. Izhodišče programa predstavlja ponovni zagon Mednarodnega trienala umetnost in okolje, EKO 8, ki se bo odvijal v zapuščeni tovarni HUTTER/MTT v Melju, v industrijskem delu Maribora, ki s svojo lokacijo nedaleč od strogega centra mesta ter površino okoli 40.000 m2 predstavlja edinstven razvojni potencial mesta. Program s konferenco, delavnico in umetniško intervencijo želi izpostaviti vidike možnih povezovanj kreativnih industrij z mestnimi investitorji, oblikovalci kulturnih politik in razvojnih politik mesta ter mestnih skupnosti, predstaviti primere dobrih praks in omogočiti pridobivanje veščin za profesionalce in praktične spretnosti vpletenih akterjev.