fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Zavod Big

ZAVOD ZA RAZISKOVANJE IN RAZVOJ BIOINTELIGENTNE GRADNJE

Zavod Big kot neodvisna organizacija spodbuja razvoj ustvarjalnega gospodarstva, povezuje razvojne potenciale družbe in jih sooča z izzivi sodobnega sveta. Je ena redkih organizacij, ki interdisciplinarno povezuje gospodarski sektor s kreativnimi industrijami. S kritičnim vrednotenjem ustvarjalnih dosežkov ter promoviranjem in poudarjanjem strateških, ekonomskih in kulturnih prednosti oblikovanja vzpostavlja okolje, ki razume oblikovanje kot priložnost za dvig konkurenčnosti celotnega gospodarstva in družbe. Od leta 2018 polje promoviranja in povezovanja kreativnega sistematično širi na celotno regijo Jugovzhodne Evrope, čemur je namenjena platforma BigSEE, ki z raziskovanjem, vrednotenjem, promocijo in razvojem ustvarjalne odličnosti gradi poslovno uspešnost in privlačnost Jugovzhodne Evrope.

Oblikovalska konferenca je namenjena povezovanju oblikovalcev in podjetnikov v regiji Jugovzhodna Evropa. Mednarodno priznani menedžerji in strategi iz oblikovalsko ozaveščenih podjetij bodo predstavili strategije in koncepte razvoja lastne blagovne znamke, temelječe na dobro oblikovanih izdelkih.

Na Gospodarsko oblikovalskem forumu, organiziranem v mesecu oktobru, pa bodo investitorji v turizmu, arhitekti, oblikovalci in drugi predstavniki KKS na primerih dobre prakse predstavili, kako z premišljenimi posegi ohranjati in prenavljati tradicionalne stavbe kulturne dediščine ter izzive s katerimi so se soočali pri razvoju pristne butične turistične zgodbe, kot temelja turistične ponudbe v podeželskih skupnostih in manjših mestih.