Kaj želite poiskati?

Ravnikar gallery space

ZAVOD NIKÁR LJUBLJANA

RAVNIKAR GALLERY SPACE je umetniška iniciativa, zasnovana s ciljem predstavitve sodobne, aktualne likovne produkcije avtoric in avtorjev (naj)mlajše in srednje generacije ter ustvariti vez med neodvisno platformo umetniških praks in širšo skupnostjo. V okviru svojih programov in projektov največ pozornosti posveča (mladi) podreprezentirani umetnosti, ustvarjanju in spodbujanju razvoja, aktivni predstavitvi, uveljavitvi in distribuciji sodobne likovne umetnosti, tako doma kot v mednarodnem okolju, ter njeni aktivnejši integraciji v širši kulturni in družbeni prostor. Prodajna funkcija galeriji omogoča vnos svežine v domači kuratorski prostor in omogoča doseg novih javnosti, ki z nakupom umetniških del presegajo ustaljene okvire uveljavljanja in prepoznavanja avtorjev, umetnike pa tako tudi neposredno finančno podprejo.

Program brezplačnih mentorstev za profesionalizacijo umetniškega delovanja na področju trženja in promocije umetniške produkcije [Kako (pre)živeti v umetnosti?] je namenjen umetnicam in umetnikom mlajše in srednje generacije, ki delujejo na področju sodobne vizualne umetnosti. Del programa je namenjen tudi mednarodnemu mreženju oziroma udeležbi Ravnikar gallery space na dveh umetnostnih sejmih: viennacontemporary in Flash Show Budimpešta 2020, v okviru katerih R galerija želi zainteresiranemu strokovnemu občinstvu kot tudi širšim mednarodnim publikam približati pomemben del aktualne vizualne produkcije slovenskih umetnikov in umetnic, ki se predstavljajo v okviru programov in prostorov R galerije.