fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Ljubljana

mag. Anja
Zorko

vodja CzK

anja.zorko@mao.si 01 5484 273

Mika
Cimolini

poslovni vodja programa CzK

mika.cimolini@mao.si 01 5484 272

Maja
Kovačič

vodja projektov CzK

maja.kovacic@mao.si 01 500 82 99

Neuropolis

upravljanje družbenih omrežij

social@mao.si 01 5484 272

Maribor

Marko
Podjavoršek

vodja projektov CzK

marko.podjavorsek@mao.si 059 141 352

Urška
Krivograd

vodja projektov CzK

urska.krivograd@mao.si 059 141 352

Projektni svet

Projektni svet je posvetovalni organ CzK, ki zagotavlja njegovo umeščenost v podjetniški in inovacijski ekosistem RS ter skrbi za kakovost izvedbe in doseganje ciljev projekta. Člane imenuje Svet MAO, delo pa opravljajo prostovoljno.

prof. Boštjan
Botas Kenda

profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje; predstavnik strokovne javnosti s področja KKS; predsednik Projektnega sveta CzK

Biserka
Močnik

predstavnica ustanovitelja projekta CzK, Ministrstva za kulturo; podpredsednica Projektnega sveta CzK

mag. Barbara
Žižič

predstavnica ustanovitelja projekta CzK, Ministrstva za kulturo

Alenka
Pahor Žvanut

predstavnica Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Natalija
Medica

predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologij

Žiga
Lampe

direktor oddelka Strateški razvoj Gospodarske zbornice Slovenije

dr. Jernej
Pintar

direktor Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o.; predstavnik subjektov podjetniškega in inovativnega okolja (SIO)

Peter
Ličen

direktor Lushna d.o.o., predstavnik strokovne javnosti s področja KKS

dr. Marko
Jaklič

profesor na Ekonomski fakulteti UL; predstavnik strokovne javnosti s področja KKS