fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Javna dostopnost zasebne domoznanske zbirke

Evidentiranje in digitalizacija zasebne domoznanske zbirke

Zasebna domoznanska zbirka Primoža Premzla je bila zasnovana leta 1983 in je bila tako skoraj štirideset let ves čas sistematično dopolnjevana. Zbirka zajema številna področja slikovnega gradiva in drobnih tiskov, vezanih na Maribor in njegovo širšo okolico, na nekaterih področjih pa posega še na območje nekdanje dežele Štajerske in tudi širše, vse pa v časovnem razponu od 15. do sredine 20. stoletja. Javna dostopnost zbirke, ki jo bo omogočil projekt kreativnih kulturnih industrij, bo zbirki zagotovila večjo prepoznavnost ter vključitev v sistem tovrstnih javnih zbirk, ki so v domeni knjižnic, arhivov in muzejev. Večja dostopnost bo omogočila tudi njeno trženje v različnih segmentih, kot so: založništvo, razstave, oprema javnih, poslovnih in zasebnih prostorov, zasebne raziskave …

spletna stran

Prijavitelj

Umetniški kabinet Primož Premzl

Lokacija

Vzhodna kohezijska regija

Sklop

A1

Sofinanciranje

15.000 EUR

Razpis

CzK 2020