fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Pravljični studio

Kulturno-umetnostni projekt Pravljični studio razvija strokovno, pedagoško in oblikovalsko dovršena pripovedovalska orodja s pripadajočo metodologijo, ki so namenjena rabi v okviru pedagoških procesov in prostočasnih dejavnosti

Projekt v slovenski (in mednarodni) prostor prinaša štiri vsebinsko, strokovno, pedagoško in oblikovno dovršena pripovedovalska orodja za delo z otroki, ki so namenjena tako strokovni kot družinski publiki. Strukturno se opirajo na temeljno strukturo pravljice ter zakonitosti narativnih postopkov, vsebinsko pa izhajajo iz slovenske (promocija slovenske kulturne dediščine) in evropske pravljične motivike. V celoto jih povezuje opisana metodologija z dodatnim pedagoškim materialom, namenjenim strokovnim delavcem v šolstvu kot podpora ter spodbuda za sistematično vključevanje dejavnosti v redni vzgojni in učni proces v vrtcih in šolah. Projekt nastaja v tesnem dialogu z raziskovalci s področja psihologije otroka in pedagogike ter strokovnimi delavci v šolstvu, poleg razvoja in izdelave orodij pa predvideva tudi izvedbo več poglobljenih teoretičnih in praktičnih izobraževanj za strokovne delavce v šolstvu.

spletna stran

Prijavitelj

Zavod Divja misel, Inštitut za neprofitno komunikacijo

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A1

Sofinanciranje

15.000 EUR

Razpis

CzK 2020