fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Raziskava

Kakovostno oblikovanje vidnih sporočil

1. sep 2020

Raziskovalni projekt Kakovostno oblikovanje vidnih sporočil: Identifikacija in implementacija nastaja v koprodukciji Centra za kreativnost in Fundacije Brumen v sklopu programa Partnerske mreže CzK 2020.

 

Osnovni problem, ki ga projekt naslavlja, je pomanjkanje utemeljenih, prepričljivih in relevantnih argumentov za dodano vrednost kakovostnega oblikovanja vidnih sporočil, ki bi bili smiselno strukturirani, lahko dostopni, prilagojeni za naš prostor in zbrani na enem mestu. Kot najprimernejši način smo identificirali nabor jasnih, kakovostnih in objektivnih argumentov, ki se jih lahko poslužujejo vsi, ki skušajo pojasniti dodano vrednost oblikovanja. Repozitorij argumentov bi bil zasnovan kot publikacija; priročnik, ki bi služil kot orodje na ravni Pantone vzorčnika.

 

Oblikovalci se pogosto srečujemo s težavo, kako dobro argumentirati vrednost kakovostnega oblikovanja vidnih sporočil. Zaposleni v podjetjih, ki prepoznajo potrebo po kakovostnem oblikovanju, včasih težko prepričajo nadrejene o smiselnosti investicije vanj. Odločevalci in predstavniki institucij pogosto gledajo le na določeno prednost oblikovanja (npr. ekonomsko), ostale prednosti (družbene, okoljske) pa ob tem zanemarjajo. Zato je ciljna javnost, ki jo vključujemo in nagovarjamo, razdeljena v tri skupine. Primarna ciljna skupina so oblikovalci in drugi delujoči v KKS ter študenti, ki se pripravljajo na vstop v profesionalno delovanje v KKS. Sekundarna skupina so naročniki oblikovalskih projektov v javnih in zasebnih sektorjih, terciarna skupina pa je širša javnost.

 

Gre za raziskovalni projekt, ki se bolj kot na določanje cene osredotoča na argumentiranje dodane vrednosti oblikovalskih storitev, kar posredno lahko pomaga tudi pri višanju cene oblikovalskih storitev. Trenutno se nahajamo v fazi zbiranja dostopnih dokumentov in raziskav o vrednosti oblikovanja in analize izbranih študij in primerov dobrih praks. Na podlagi zbranih podatkov bomo lahko pripravili ilustrativne, konkretne primere, ki bodo na jasen način olajšali argumentacijo, saj trenutno dostopne raziskave temeljijo na tujih tržiščih in so kot take pogosto neaplikativne ter ne nudijo uporabnih in izvedljivih priporočil. Publikacija bi služila tudi kot referenca komurkoli, ki bi se nadalje ukvarjal s teorijo, trenutno situacijo in prihodnostjo oblikovalske stroke, saj vsaka stroka za nemoten potek izobrazbe, javnega diskurza, razvoj terminologije in kritike potrebuje zaledje teorije.

 

Izid publikacije načrtujemo spomladi prihodnje leto, poleg tiskane izdaje pa bo na voljo tudi na spletnih straneh Fundacije Brumen in czk.si.

 

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Program Partnerske mreže