fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Obvestilo

Rezultati JR CzK 2020-2021

6. okt 2020

Z veseljem vas obveščamo, da je Ministrstvo za kulturo objavilo seznam prejemnikov subvencij v okviru Javnega razpisa za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020-2021).

 

>> Rezultati JR CzK 2020-2021

 

Na razpis, ki se je zaključil 9. junija 2020, je prispelo kar 278 prijav projektov iz ciljnih področij kulturnega in kreativnega sektorja. Ob objavi rezultatov javnega razpisa je bilo v sofinanciranje sprejetih 85 projektov, 18 vlog v Zahodni kohezijski regiji in 67 vlog v Vzhodni kohezijski regiji. Po sklopih prijave je bilo v sklopu A1– Preveritev koncepta (do 15.000 EUR sofinanciranja na projekt) podprtih 39 projektov, 29 v sklopu A2 – Kreativni start-up (do 40.000 EUR na projekt) in 17 v sklopu A3 – Kreativni povezovalnik (do 30.000 EUR na projekt).

 

Glede na področja ustvarjanja so bile najbolje ocenjene vloge iz oblikovanja, in sicer je bilo izbranih v sofinanciranje 25 projektov, kar predstavlja 30% vseh prejemnikov. Na drugem mestu je področje kulturnega turizma, kjer je bilo podprtih 11 projektov, sledijo knjiga, programska oprema in igre ter vizualna umetnost s po 7 odobrenimi projekti na področje. Sofinancirani bodo tudi projekti s področja arhitekture, kulturne dediščine, filma in avdiovizualne dejavnosti, kulturno-umetnostne vzgoje, uprizoritvene umetnosti, glasbene in intermedijske umetnosti, oglaševanja, arhivske dejavnosti in drugega umetniškega ustvarjanja.

 

V okviru podpornih aktivnosti ob razpisu smo v Centru za kreativnost letos organizirali in izvedli 41 izobraževalnih dogodkov in izvedli več kot 1.064 svetovanj v živo ali preko spleta. Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je bila 2.210.000 EUR (od tega 1.700.000 EUR za Vzhodno kohezijsko regijo in 510.000 EUR za Zahodno kohezijsko regijo).

 

Na Ministrstvu za kulturo in na Centru za kreativnosti, ki deluje pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, želimo, da se z uspešnim izvajanjem Platforme Center za kreativnost zagotovijo dolgoročnejši interdisciplinarni ukrepi v podporo kulturnemu in kreativnemu sektorju. Z razpisi spodbujamo zagonska podjetja, inovativne projekte in vzpostavljamo okolje, da se lahko kreativci učinkovito povezujejo z gospodarstvom in svoje zamisli uresničujejo v podjetniških projektih, kar zagotavlja razvoj kulturnega in kreativnega sektorja in je dodana vrednost tudi za gospodarstvo.