fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
KONFERENCA

Študijsko srečanje projekta Creative spirits, v okviru EU projekta Urbact III

19. november 2018

Mestna občina Maribor, kot projektni partner, sodeluje v projektu URBACT III – CREATIVE SPIRITS, katerega cilj je vzpodbujanje kulturnih in kreativnih industrij na področju mesta Maribor. S  sklepom župana je bila ustanovljena razširjena projektna skupina CREATIVE SPIRITS, v kateri je kot zunanji član imenovan tudi  Marko Podjavoršek iz projektne pisarne Centra za kreativnost v Mariboru, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana. V okviru projekta Creative spirits, kjer se ob Mariboru vključujejo kot partnerji tudi mesta Dublin, Waterford, Budimpešta, Sofia, Ravenna, Ibi, Kaunas in portugalski Loule, je tokratno  tudijsko srečanje potekalo v irskem Waterfordu, zgodovinsko najstarejši naselbini na Irskem.

 

Projekt Creative spirits se ukvarja z izmenjavo izkušenj pri vzpostavljanju in oblikovanju ter implementaciji razvojnih strategij mest s pomočjo kulturno kreativnih dejavnosti. Ekipa iz Waterforda je vsem udeležencem pripravila bogat program z obiski  različnih inštitucij, ki se vključujejo v oživljanje starega dela mesta, ki ga želijo preoblikovati v kulturno-umetniško četrt. Vsaka od organizacij, kjer smo se ustavili,  komplementarno bogatijo kulturni program mesta. Eden večjih projektov v mestu je preselitev umetnostne galerije v nove stavbe, ki jih bodo prilagodili potrebam galerijske dejavnosti in slikarskih razstav, na predstavitvi so prikazali arhitekturno rešitev, kako v starejši hiši, kjer je nekoč delovala banka vzpostaviti galerijo z odprtimi prostori.

 

Waterford Walls je društvo, ki se ukvarja s poslikavami zidov v mestu in izvaja razpise ter vabi tuje umetnike, da predstavijo svoje predloge poslikav in izberejo najprimernejšega ustvarjalca za posamezen projekt poslikave. Doslej so organizirali že več kot 90 poslikav po mestu, ki je mogoče videti na vsakem koraku. Običajno so to izpostavljene stavbe v mestnem jedru ali drugih vidnih lokacijah, ki niso spomeniško zaščitene. Za poslikave sten se odločijo iz različnih razlogov, saj so nekatere stavbe zapuščene in niso v uporabi, na nekaterih pa  poslikave izvedejo na željo lastnikov stavb. Projekt poteka v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Waterford Walls pa aktivno izvajajo skrb, organizacijo in upravljanje projektov mestnih poslikav.

 

Podobno poteka tudi projekt z izvajanjem mozaikov, tako na zunanjih, kot notranjih lokacijah v mestu. Izdelave mozaikov vključujejo tudi družbeno komponento, saj to arhaično umetniško formo (ki je vse bolj popularna) uporabljajo inkluzivno in v projekte ustvarjanja mozaikov vključujejo različne skupnosti in z njimi opozarjajo na različna družbena vprašanja v lokalni skupnosti. Aktivni so tudi v Waterford Film Lab-u, ki je prostor za video, filmsko produkcijo in prenašanje video vsebin po spletu, s svojo dejavnostjo se vključujejo v različne produkcije in podpirajo projekte, ki se odvijajo v lokalni skupnosti, obenem pa so usmerjeni tudi v tržno dejavnost.

 

S področja gledališča je zanimiv projekt Little room, kjer je umetnikom s področja gledališča na voljo eksperimentalni  prostor za izvajanje novih gledaliških vsebin. Na kratkih predstavitvah tipa pecha kucha smo lahko slišali še primere različnih festivalov, društev in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s starimi obrtmi, z življenjem etničnih skupin iz Afrike in Poljske, ki postajajo vse številnejše in prepoznavne v mestu in jih zato mesto želi vse bolj aktivno vključevati v življenje lokalne skupnosti ter obogatiti kulturo z novimi dogodki in vsebinami.

 

Na študijski poti smo bili deležni  tudi predavanja na temo implementacije strategij, predstavitvami o napredku posameznega projekta v posameznem mestu, s katerim aktivno delujejo pri projektu, ki ga je izvedel španski strokovnjak projekta Urbact, Yvan Corbat. Na to temo je vodil tudi delavnice o novih dobrih praksah in o napredku izbranih projektov v partnerskih mestih združenih v projektu Creative spirits.