fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Predavanja / Mreženje / Svetovanje

Prenos veščin: NIZKOOGLJIČNE STAVBE

10. jun 2021

| 13:00

MAO in na spletu

Predavanja: 10. jun 2021, 13:00

Svetovanja: 14. jun 2021, 10:00

prijavi se

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

Na tokratnem Prenosu veščin se bomo pogovarjali o nizkoogljičnih stavbah. Evropska unija se je zavezala, da bo do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. Cilj je doseči konkurenčno in z viri gospodarno industrijo, ki ne bo ustvarjala neto emisij toplogrednih plinov in v kateri bo gospodarska rast ločena od rabe virov. Po podatkih okoljskega programa Združenih narodov stavbe in njihova gradnja ustvarjajo 36 % svetovne porabe energije in 39 % emisij ogljikovega dioksida. Ključno bo torej razogljičiti gradbeni sektor. Razogljičenje pa se začne že pri načrtovanju naselij in stavb.

 

Dana Behrman iz UNStudia bo predstavila vizijo Brainport Smart District-a. Za razliko od vsega, kar so doslej projektirali, je urbana vizija UNStudia za pametno okrožje Brainport prilagodljivo omrežje, ki se bo razvijalo glede na potrebe njegovih prebivalcev. Brainport Smart District kot tak ni vnaprej določen fiksni načrt, najprej načrtovan in pozneje zgrajen; gre za odzivno urbano ambicijo, kjer bosta načrtovanje in gradnja tesno povezana s postopnim razvojem, ki ga bodo vodili uporabniki.

 

V naslednjih desetih letih bodo na podlagi potreb ljudi, ki živijo in delajo na tem območju, zgradili 1.500 novih domov in 12 hektarjev poslovnih prostorov. Cilj je doseči trajnostno, krožno in družbeno povezano sosesko s skupno proizvodnjo energije, proizvodnjo hrane, upravljanjem voda, skupnim upravljanjem digitalnih podatkov in revolucionarnimi transportnimi sistemi. Tako bo za razvoj značilna uporaba najnovejših tehnologij in znanja, območje bo postalo »živi laboratorij«.

 

Na Syddansk University (SDU) na Danskem so leta 2020 zasnovali nov univerzitetni in magistrski program na področju gradbeništva in arhitekturnega inženirstva, ki se osredotoča na trajnost in digitalne tehnologije, ki se uporabljajo za stavbe in mesta. Na predavanju bodo predstavljeni rezultati raziskovalnega dela, ki je potekal v sodelovanju z GXN, raziskovalno vejo danskega arhitekturnega biroja 3XN. Hugo Mulder (SDU) in Kåre Stokholm Poulsgaard (GXN) bosta v svoji predstavitvi razložila, kako je Krožna hiša GXN informirala novo izobraževanje, in govorila o odgovornosti, ki jo prinaša poučevanje nove generacije gradbenih inženirjev.


Kakšne inovacije in reforme bodo potrebne, da bomo ta cilj dosegli? Da bomo ustvarili trajnostno in vključujoče grajeno okolje, ki bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ki bo gospodarno z viri in energijo, predvsem pa bo uporabnikom zagotavljalo dobro počutje?

 

 • Kako načrtovati, graditi in uporabljati nizkoogljične stavbe?
 • Kateri deležniki morajo sodelovati, da dosežemo nizkoogljično gradnjo?
 • Kako pospešiti njeno načrtovanje in kateri so že dobri primeri iz prakse?
 • Kako lahko k temu cilju pripomore kulturni in kreativni sektor?

 

Dogodek je namenjen vsem, ki se soočajo s številnimi novimi dilemami in iščejo nove pristope, kako graditi bolj trajnostno; predvsem urbanistom, arhitektom, gradbenikom in investitorjem. Na dogodku bomo predstavili spoznanja mednarodnih strokovnjakov s področja gradnje, arhitekture in urbanizma.

 

Člani IZS:  Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Člani ZAPS: Pooblaščeni arhitekti, urbanisti in krajinski arhitekti boste za udeležbo prejeli 3 kreditne točke iz vsebin sklopa B.

 

Tokratni Prenos veščin je nastal v sodelovanju s centrom CER – partnerstvom za trajnostno gospodarstvo. Na dogodek se je potrebno prijaviti s klikom na gumb ‘Prijavi se’ v zgornjem desnem kotu. Z bazo prijavljenih bosta upravljala soorganizatorja dogodka in ne bo posredovana tretjim osebam.

Partnerja dogodka sta Center za kreativnost in CER – partnerstvo za trajnostno gospodarstvo, ki nastopa tudi v vlogi slovenskega EIT Climate-KIC Huba. EIT (European Institute of Technology) je javno-zasebno partnerstvo, ki ga je vzpostavila Evropska unija za obravnavo podnebnih izzivov in spodbujanje inovativnih rešitev na področju razogljičenja ključnih sektorjev, vključno z gradbenim.

Čertek, 10. junij 2021

PROGRAM

13:00–14:30

 

 • Uvodni nagovor
 • Predstavitev EIT Climate KIC v Sloveniji
 • Danske izkušnje in perspektive za nizkoogljično arhitekturo – Peter Andreas Sattrup, Danska zveza arhitekturnih podjetij (Danskeark) (predavanje v angleščini)
 • Vrednotenje okoljskih vplivov stavb – primeri in priložnosti za inoviranje – Andreja Kutnar, Innorenew
 • Razvoj slovenskega sistema kazalnikov za trajnostno vrednotenje stavb – Sabina Jordan, ZAG

 

Moderira Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER

PRIMERI IZ PRAKSE

15:00–16:30
 • Brainport Smart District – Dana Behrman, vodja oddelka za urbanizem biroja UNStudio iz Amsterdama (predavanje v angleščini)
 • Krožne hiše : Poučevanje krožno grajenega okolja – Hugo Mulder, Inštitut za tehnologijo in inovacije SDU, Köbenhavn (predavanje v angleščini)
 • Trajnostna transformacija – Špela Štern, Elea iC

 

Moderira Mika Cimolini, poslovna vodja programa Centra za kreativnost.

Ponedeljek, 14. junij 2021

Svetovanje »1 na 1« – Zmanjšajte ogljični odtis stavbe

Vrhunski strokovnjakinji: Sabina Jordan, ZAG in prof. Andreja Kutnar, PhD, InnoRenew CoE , vam bosta na podlagi vašega projekta ponudili strokovno svetovanje, kako zmanjšati ogljični odtis stavbe. Tehnični opis in ustrezen načrt projekta ter svoje vprašanje nam pošljite na info@czk.si, da ga bomo lahko predhodno preučili in vas razvrstili k ustrezni svetovalki. Na voljo je 6 svetovalnih terminov po 30 minut. Svetovanje bo potekalo preko spleta.

10:00 - 11:30

Prof. Andreja Kutnar, PhD, InnoRenew CoE (3 termini)

12:00 - 13:30

Sabina Jordan, ZAG (3 termini)

Partnerji dogodka