fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Diatonična harmonika

Cilj projekta je na podlagi raziskav izdelati inovacijo na diatonični harmoniki; ideja o novi harmoniki se je porodila iz želje, da naredimo diatonično harmoniko izključno iz plemenitega slovenskega lesa in z minimalno (najnujnejšo) količino kovinski

Diatonična harmonika je že od nekdaj zelo priljubljeno glasbilo, ki ga v Mengeški Melodiji že tradicionalno izdelujemo. Harmonika je glasbeni inštrument, pri kateri je osnovna surovina les. Zanimivo je, da postaja ta lep inštrument vse bolj priljubljen pri nas in po svetu tudi med mladimi, in z gotovostjo lahko trdimo, da je diatonična harmonika postala slovenski nacionalni inštrument. To opazimo pri vedno večjem povpraševanju po teh instrumentih, predvsem pri mladih harmonikarjih, ki so željni nadaljevati glasbeno zgodovino slovenskih narodnih izvajalcev, ki so slovensko glasbo ponesli po svetu. Glasba je navsezadnje edini jezik, ki ne potrebuje prevajalca. Diatonična harmonika se skozi zgodovino glede na princip delovanja ni veliko spreminjala. Še vedno deluje na prenihavajoče jezičke, ki jih vzbudimo s pomočjo zraka oziroma meha. S prihodom novejših, kvalitetnejših materialov je spreminjala zunanji videz, vrstile so se izboljšave na področju mehanike, nekatere lesene dele so zamenjali kovinski in drugi materiali. Raziskovanje diatonične harmonike ne obsega samo področje lesarstva, temveč se navezuje tudi na druga področja, predvsem na strojništvo in glasbo. Vrhunsko izdelan instrument zahteva veliko raziskovalne dejavnosti, poskusov, energije in časa. Namen projekta je naše raziskave uporabiti pri izdelavi inovacije na diatonični harmoniki in izdelava prototipa le te ter testiranje prototipa na segmentiranih kupcih.

spletna stran

Prijavitelj

MELODIJA GLASBILA d.o.o.

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A1

Sofinanciranje

15.000 EUR

Razpis

CZK 2022