fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Razvoj celostne podobe video izobraževanj in sistema za njihovo produkcijo

V okviru projekta smo razvili celostno podobo video izobraževanj in sistem za njihovo produkcijo

V projektu gre za vizualno oblikovanje spletnih tečajev za izobraževanje podjetij. V prvem delu projekta smo definirali grafično podobo videev – barve, tip prehodov med scenami, grafične elemente, hitrost prehodov ipd. ter oblikovali strategijo oblikovanja videev (bolj kompleksno obdelani videi z nižjimi potrebnimi viri, ali manj kompleksno obdelani videi z večjo porabo virov) ter pripravili sistem obdelave za vse videe na platformi. Sistem bo baziral na študiji preferenc uporabnikov. V drugem delu bomo sistem oblikovanja aplicirali na vsaj 3 nova izobraževanja ter videe posneli, obdelali in uredili iz vidika poudarkov tekstovne vsebine po sistemu definiranem v prvem delu projekta.

spletna stran

Prijavitelj

Smart NARIS d.o.o.

Lokacija

Zahodna kohezijska regija

Sklop

A3

Sofinanciranje

30.000 EUR

Razpis

CZK 2022