fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Fotografska knjiga o kulturi v Mariboru

Dokument, ki skozi editorialni portret in intervju predstavlja pomembne kulturniške osebnosti mesta Maribor, ki so oblikovale ali še oblikujejo lokalno kulturno sceno

Fotoknjiga predstavlja Maribor skozi portrete in pripovedi ključnih posameznikov, ki oblikujejo ali so oblikovali mestno kulturniško dogajanje. Knjiga želi na enem mestu predstaviti trenutne ustvarjalce v mestu in jih hkrati postaviti v kontekst z mestno zgodovino. Cilj projekta je ustvariti kroniko, ki predstavlja Maribor kot svojevrsten prostor, v katerem so se nekoč in se še vedno razvijajo številne zanimive zgodbe in projekti, ki so velikokrat plod popolne predanosti in entuziazma posameznikov. Gre bodisi za alternativne kulturniške akcije, subkulture, glasbene in vizualne umetnosti ali ulično umetnost. Knjiga želi postati pomemben dokument, ki je zabeležil sodobno mestno kulturniško topografijo, dokument obstoja skupnosti in vzvod za njen razvoj. Predviden trajni cilj projekta je prispevati k povezanosti družbe, izboljšati odnos do kulturne dediščine in dolgoročno prispevati h kakovosti življenja.

spletna stran

Prijavitelj

Sami Abder Rahim s.p.

Lokacija

Vzhodna kohezijska regija

Sklop

sklop A1

Sofinanciranje

15.000 EUR

Razpis

Czk 2020