fbpx

Kaj želite poiskati?

Virtualni dogodki

Načrtovanje in izvedba virtualnih dogodkov v gospodarstvu, kulturi in izobraževanju znotraj področja filma in AV dejavnosti.

Namen projekta je vzpostavitev kontinuirane dejavnosti kreativne, vsebinske in tehnične podpore virtualnim dogodkom kot odgovor na družbeno realnost med in po pandemiji. Kaže, da se bo prihodnosti vzpodbujal mednarodni pretok blaga, omejen bo pa pretok ljudi v poslovnih, kulturnih in izobraževalnih procesih. Če so za preselitev klasičnih sestankov v virtualna okolja dovolj brezplačna orodja, pa je za preselitev kompleksnejših dogodkov v sfero virtualnega potrebna kompleksna tehnično-vsebinska podpora. V ta tip dogodkov sodijo različni kompleksnejši dogodki s npr. razne konference, kongresi, festivali, razne kulturne manifestacije, simpoziji in sejmi. Ti dogodki so že v tradicionalni obliki potrebovali profesionalno podporo, ki je še toliko bolj specifična in kompleksna v virtualnem svetu.

spletna stran

Prijavitelj

Studio Virc d.o.o.

Lokacija

Vzhodna kohezijska regija

Sklop

A2

Sofinanciranje

40.000 EUR

Razpis

CzK 2020