fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Mladi pri prehodu na zeleno energijo

Didaktični pripomoček, ki spodbuja rabo obnovljivih virov energije in se uporablja v edukativne namene

Didaktični pripomoček bo uporabnikom pomagal vizualizirati kompleksno področje obnovljivih virov energije na dinamičen in razumljiv način ter pozitivno vplival na njihovo obnašanje v resničnem svetu. Z našim didaktičnim pripomočkom želimo predvsem mlade poučiti o možnostih pridobivanja obnovljivih virov energije v širšem in ožjem okolju ter jih skozi učenje aktivno vključiti v gradnjo novega energetskega sistema. Želimo jim omogočiti spoznavanje okoljskih problemov v današnjem času na lažji in njim primernejši način.

spletna stran

Prijavitelj

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p.

Lokacija

Vzhodna kohezijska regija

Sklop

A2

Sofinanciranje

40.000 EUR

Razpis

CzK 2020