fbpx

Kaj želite poiskati?

Mladi pri prehodu na zeleno energijo

Didaktični pripomoček, ki spodbuja rabo obnovljivih virov energije in se uporablja v edukativne namene.

Didaktični pripomoček bo pomagal uporabnikom - vizualizirati kompleksno področje obnovljivih virov energije na dinamičen in razumljiv način in pozitivno vplival na njihovo obnašanje v resničnem svetu. Z našim didaktičnim pripomočkom želimo predvsem mlade podučiti o možnostih pridobivanja obnovljivih virov energije v širšem in ožjem okolju in jih skozi učenje aktivno vključiti v gradnjo novega energetskega sistema. Želimo jim omogočiti na lažji in na njim primernejši način spoznavanje okoljskih problemov v današnjem času.

spletna stran

Prijavitelj

Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p.

Lokacija

Vzhodna kohezijska regija

Sklop

A2

Sofinanciranje

40.000 EUR

Razpis

CzK 2020