fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Povezovanje sodobnega oblikovanja, rokodelstva in obrti

Povezovanje sodobnega oblikovanja, rokodelstva in obrti

Javni poziv naslavlja temo povezovanja sodobne oblikovalske produkcije z bogato kulturno dediščino rokodelstva in obrti

V sklopu medinstitucionalne razstave Trienale rokodelstva in obrti, ki bo potekala od 26. septembra do 19. novembra 2023 v Koroški galeriji likovnih umetnosti, objavlja Center za kreativnost/MAO, pod okriljem evropske platforme Distributed Design, že drugi odprti poziv za koprodukcije serij v omejeni nakladi CzK #2, v okviru katerega bomo izbrali do 10 del slovenskih ustvarjalcev, ki bodo s pomočjo finančnih spodbud zasnovali nov produkt ali vidno posodobili že obstoječega za namen predstavitve na osrednji razstavi Trienala rokodelstva in obrti 2023 in v nadaljevanju tudi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

 

Center za kreativnost in MAO, kot skrbnik najobsežnejše zbirke slovenske arhitekturne in oblikovalske dediščine, in obenem prostor sodobnega ustvarjanja, izmenjave znanj in vir navdiha za ustvarjalce, s tem javnim pozivom naslavljata aktualno temo povezovanja sodobne oblikovalske produkcije z bogato kulturno dediščino rokodelstva in obrti kot virom navdiha in idej za sodobno, inovativno, trajnostno ter lokalno proizvodnjo, temelječo na naravnih materialih, tradicionalnih znanjih in spretnostih.

 

K sodelovanju so vabljeni oblikovalci, umetniki, rokodelci, obrtniki in drugi ustvarjalci ter kolektivi. Rezultat sodelovanja bo koprodukcija izdelave izdelka, prototipa ali nadgradnja že obstoječega produkta v omejeni nakladi, ki bo predstavljen v okviru Trienala rokodelstva in obrti ter na dogodkih in razstavah Centra za kreativnost, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in Distributed Design platforme doma in v tujini.

Izbor

Izmed prispelih predlogov bo strokovna komisija CzK izbrala največ 10 izdelkov, ki bodo uvrščeni na razstavo Trienala rokodelstva in obrti leta 2023. Vsak izmed prijaviteljev, ki bodo uvrščeni v izbor, bo upravičen do 1.000 EUR bruto sredstev, s katerimi lahko krije stroške izdelave novega izdelka, delujočega prototipa ali vidne izboljšave, posodobitve že obstoječega izdelka.

 

Vsak od izbranih produktov mora biti proizveden v omejeni seriji najmanj treh kosov. MAO bo lahko vsaj en kos uporabljal za namene predstavitve na dogodkih in razstavah z možnostjo vključitve v muzejsko zbirko MAO.

Kaj ponujamo izbranim ustvarjalcem?

 • Finančno spodbudo: vsakemu oblikovalcu bo za zasnovo novega produkta namenjenih 1.000 EUR. (bruto oz. z vključenim DDV), s tem da se lahko doda tudi lastni vložek, kar je potrebno navesti pri prijavi.
 • Strokovno mentorstvo s strani priznanih strokovnjakov iz Slovenije in tujine za izvedbo novega izdelka v omejeni seriji, pri čemer ustvarjalci ohranijo vse moralne in materialne avtorske pravice ter lahko v lastni produkciji izdelajo še več serij.
 • Širšo prepoznavnost doma in v tujini skozi distribucijsko mrežo, ki jo bo vzpostavil MAO s sodelujočimi muzeji po Sloveniji in njihovimi trgovinami ter skozi razstave, kjer bodo predstavljeni izdelki in celoten projekt. Povezovali se bomo s partnerji z evropske platforme Distributed Design Platform.
 • Izbrani izdelki bodo prejeli tudi znak odličnosti »Made in Slovenia« in bodo uvrščeni v kolekcijo Centra za kreativnost, ki promovira vrhunsko slovensko oblikovanje, trajnostna načela ter prispeva k sodelovanju med kreativnim in gospodarskim sektorjem ter je prepoznana kot zbirka dobrega slovenskega oblikovanja.

Kriteriji izbora

 • Oblikovanje: oblikovna domišljenost in celostna zasnova izdelka ali prototipa
 • Inovativnost: inovativni izdelki ali prototipi, ki uporabljajo nove tehnologije in pristope ali napovedujejo spremembe v uporabi materialov, virov, produkcije, distribucije ali uporabe.
 • Produkcija: realistična zasnova in produkcija glede na finančni in časovni okvir, z lokalno proizvodnjo, s prepletanjem tradicionalnih tehnik in novih tehnologij ter z upoštevanjem trajnostnih načel proizvodnje.
 • Materiali: spodbuja se uporaba trajnostnih lokalnih materialov in virov, uporaba biorazgradljivih materialov in usmerjenost v krožno rabo materialov in virov.
 • Povezovanje: povezovanje oblikovalcev, ustvarjalcev, obrtnikov in rokodelcev, povezovanje kulturne dediščine rokodelstva in obrti s sodobnimi oblikovalskimi pristopi, ki temeljijo na tradicionalnih znanjih in spretnostih.

Pogoji za sodelovanje in prijava

Na poziv se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki imajo svojo dejavnost ali stalno prebivališče registrirano v Sloveniji. Prijavi se lahko posamezen ustvarjalec ali kolektiv, ki skupaj zasnuje celotno serijo, pri čemer je treba jasno navesti avtorja ali avtorje posamičnega dela. V primeru prijav kolektivov bo razpisovalec sklenil pogodbo le z enim odgovornim avtorjem, nosilcem skupine ali nosilno pravno osebo. Strokovna komisija si pridržuje pravico, da med izdelki enega prijavitelja ali kolektiva izbere poljubno število kosov za produkcijo.

 

Prijava

Pri prijavi je potrebno po spletni pošti na info@czk.si oddati dokument v pdf formatu ali povezavo do mape (naložene na poljuben strežnik), kjer naj bodo spodnji podatki združeni v enotni pdf dokument:

 • ime/na avtorja/ev z opisom vloge v projektu, e-naslovi, telefoni,
 • največ 5 referenčnih del in življenjepis/i,
 • povzetek z opisom koncepta projekta (največ 250 znakov s presledki),
 • skice, slike, renderje predloga osnutka, koncepta,
 • finančni razrez stroškov produkcije (pri čemer navedite, ali boste vložili tudi lastna sredstva, in ocenite, koliko).

 

Ob prijavi je potrebno oddati tudi skico v materialu (idejni prototip oz. maketo), in sicer v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, v Muzejski trgovini MAO (torek-nedelja, 10-18:00) ali pa s pošiljko na naslov: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana, s pripisom: Muzejska trgovina MAO.

Časovnica poziva CzK

 • Rok za oddajo prijav: 30. januar 2023 na na info@czk.si
 • Žiriranje in objava rezultatov: sredina februar 2023
 • Produkcija in mentoriranje: februar–junij 2023
 • Finalizacija za razstavo: julij–avgust 2023
 • Dostava za razstavo: september 2023

Strokovna komisija CzK

Prispele predloge bo na podlagi zgoraj opisanih kriterijev ocenila strokovna komisija. Strokovno komisijo sestavljajo:

 • dr. Tanja Roženbergar, kustosinja, Slovenski etnografski muzej,
 • Maja Vardjan, kustosinja, Muzej za arhitekturo in oblikovanje,
 • Anja Radović, vodja Bienala oblikovanja,
 • Oblikovalski kolektiv Oaza, Hrvaška,
 • Rok Kuhar, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

 

Komisija bo po pregledu vseh prispelih prijav naredila izbor in nato bodo organizatorji z izbranimi ustvarjalci individualno sklenili dogovore o sodelovanju.

O platformi Distributed Design

Distributed Design Market Platform (DDMP) je evropska platforma za izmenjavo in mreženje članov evropskega gibanja »makerjev« oz. proizvajalcev in je rezultat presečišča dveh svetovnih trendov – gibanja ustvarjalcev in digitalizacije oblikovalske discipline. Platforma, ki združuje 18 evropskih organizacij s področja oblikovanja, distribucije in produkcije, je projekt, ki ga s pomočjo sklada Ustvarjalna Evropa financira Evropska unija.

Trienale rokodelstva in obrti

Medinstitucionalni projekt Trienale rokodelstva in obrti povezuje konzorcij partnerjev Koroški pokrajinski muzej (KPM), Koroška galerija Likovnih umetnosti (KGLU), Podjetniški center Slovenj Gradec (PCSG), Slovenski etnografski muzej (SEM) in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v sodelovanju s Centrom za kreativnost (CzK) in Centrom Rog pri organizaciji javnega poziva in medinstitucionalne razstave Trienale rokodelstva in obrti, ki bo potekala od 26. septembra do 19. novembra 2023 v Slovenj Gradcu. Razstavo bo zasnovala medinstitucionalna kuratorska skupina.

Organizacija

Organizacija javnega poziva Povezovanje sodobnega oblikovanja, rokodelstva in obrti

Center za kreativnost in Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Distributed Design Market Platform.

 

Platformo Center za kreativnost izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Razpisovalec

CENTER ZA KREATIVNOST, MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE, DISTRIBUTED DESIGN MARKET PLATFORM

Znesek

1.000 EUR

Rok za prijavo

30. jan 2023