fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

KCDM

Kompetenčni center za design management

Projekt KCDM 2.0, ustanovljen leta 2017 na pobudo oblikovalske agencije Gigodesign, je povezal 37 uspešnih slovenskih razvojnih in proizvodnih podjetij (Adria Mobil, Adria Dom, SIP, Plastika Skaza, Jub ...) z viri znanj o uporabi kreativnosti, designa in design managementa. V tesnejši in zgodnejši integraciji oblikovalskih pristopov (design research, design thinking, branding) v poslovne procese in strategije podjetij so podjetja prepoznala in uresničila pomembno priložnost za razlikovanje od konkurence in povečanje dodane vrednosti svojih izdelkov.

V knjigi Z designom do uspešne organizacije – Izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management so zbrane izkušnje sedmih podjetij, vključenih v eno ali obe ediciji projekta Kompetenčni center za design management med leti 2012 in 2019. Predstavljene so na način, ki omogoča vpogled v reakcije in sprejemanje odločitev v podjetjih ob različnih izzivih.
Ob modelu štirih stopenj zrelosti design managementa in stopnjevanju potreb razvoja kompetenc knjiga opisuje vlogo designa v podjetju.  Podjetja so izbrana tako, da so si med seboj čim bolj različna, tako po velikosti, panogi kot izkušnjah vodenja design projektov. To ponuja širši nabor primerljivih primerov podjetjem in organizacijam, ki jih želimo spodbuditi na isto pot. Svoje nasvete, kako sploh začeti z uvajanjem designa in design managementa, so prispevali tudi mednarodni strokovnjaki.

Več: https://kcdm-case-studies.com/