fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Javno vabilo: Kreativni pogon

Javno vabilo: Kreativni pogon

Javno vabilo za sodelovanje med podjetji in kreativci.

Vabimo podjetja, ki želijo inovirati in sodelovati s kreativci, da skupaj z njimi poiščejo priložnosti za inovativne trajnostne rešitve, izdelke ali storitve. Te lahko pomembno vplivajo na višjo prodajo, boljšo tržno pozicijo podjetja, večjo lojalnost kupcev, bolj prepoznavno identiteto podjetja, na razvoj  blagovne znamke, na uvajanje novih izdelkov ali storitev v proizvodnjo ali prodajo, na doseganje novih trgov, na krajše inovacijske procese ali na čas vstopanja novih izdelkov in storitev na trg.

 

Predlagali bomo vašemu problemu prilagojeno obliko sodelovanja. Pomagali vam bomo pri definiranju izziva in predlagali konkretne načine sodelovanja s kreativci. Na voljo vam bo največja skupnost kreativcev v Sloveniji, oblikovalcev, arhitektov, kreativnih piscev, ustvarjalcev s področja videa in filma ter z drugih področij kulturno-kreativnega sektorja.

 

Ob vključitvi v naš program bomo prijavljenim podjetjem pomagali voditi sodelovanje, organizirati njihova srečanja z izbranimi kreativci, poiskali bomo ustrezne strokovnjake ter pomagali pri ureditvi razmerja in vzpostavitvi sodelovanja med kreativci in prijavljenimi podjetji.

 

Naš cilj je, da podjetja v sodelovanju s kreativci razvijajo inovativne rešitve za trajnostno družbo in boljše življenje. Rešitve, ki zmanjšujejo porabo surovih materialov in primarnih virov energije, materiale razvrščajo znotraj zaprtih zank, podaljšujejo življenjsko dobo izdelkov in oblikujejo učinkovite procese, ki varujejo okolje in prinašajo konkurenčne prednosti. Sodelovanje podjetij s kreativnim sektorjem je lahko ključ do teh rešitev!

Kaj ponujamo?

 • Pomoč pri oblikovanju projektne naloge oz. izziva za kreativce.
 • Moderiranje sodelovanja med vašim podjetjem in kreativci.
 • Iskanje ustreznih kreativcev za rešitev vašega izziva.
 • Koordiniranje sodelovanja med kreativcem in podjetjem, organizacijo srečanja, delavnice.
 • Pomoč pri ureditvi medsebojnih razmerij (avtorske pravice).
 • Do 10 ur sodelovanja z izkušenim mentorjem pri razvoju izdelka ali storitve v začetni fazi.
 • Svetovanje pri vpeljavi kreativnih procesov v podjetje.

 

 

Predmet vabila

Iščemo možnosti in razvojne priložnosti za sodelovanje kreativcev s podjetji pri razvoju inovacij na področju produktov, storitev, prostora, komunikacije ali procesov. Pri tem je izziv namenjen premisleku o inovativnih priložnostih, boljši poziciji podjetja na trgu, doseganju ciljnih uporabnikov in potencialni širitvi trga podjetja. Izzivi naj bodo čim bolj konkretni in z jasno postavljenimi cilji, ki jih želi podjetje doseči.

Pogoji za sodelovanje

Vabilo je namenjeno podjetjem, ki primarno ne delujejo v kulturno-kreativnem sektorju in želijo v svoje procese vključiti kreativce, ki iščejo nove poslovne priložnosti, želijo doseči spremembe v naboru svojih izdelkov ali storitev, graditi vrednost lastne blagovne znamke, v nekaterih primerih tudi uvajati inovativne poslovne modele in podobno.

Odločanje in obveščanje o rezultatih

Prosimo, izpolnite prijavnico in na kratko opišite svoj izziv.

 

V najkrajšem možnem času se bomo z vami dogovorili za osebno srečanje.

 

Vaš predlog bomo pregledali in skupaj z vami prilagodili vsebino izziva. V nadaljevanju ga bomo predstavili naši kreativni skupnosti in skupaj z vami določili natančen potek izvedbe glede na vaša izhodišča. Izvedbo izziva bomo opredelili v sporazumu. Zagotovili vam bomo pomoč pri sklenitvi dogovora o sodelovanju med kreativci in vašim podjetjem.

 

V okviru izziva bomo organizirali obisk podjetja, kreativci se bodo lahko seznanili z vašo dejavnostjo in pri reševanju izziva tesno sodelovali z ekipo vašega podjetja. Pri tem bodo morali upoštevati tehnološke ali druge omejitve, ki jih boste postavili.

Rok za izvedbo

Prijave bomo obravnavali po vrstnem redu prispetja. Vse izvedbe izzivov za Kreativni pogon 2021 morajo biti zaključene najpozneje do konca julija 2022.

Faze sodelovanja

Prva faza: Oblikovanje projektne naloge

 

1.1       Sestanek s podjetjem

1.2       Definicija izziva, ki ga potrdi strokovna ekipa

1.3       Določitev načina sodelovanja kreativca s podjetjem

1.4       Sestava projektne skupine za posamezen podjetniški izziv

1.5       Dogovor o sodelovanju s podjetjem (sporazum)

1.6       Dogovor o zaupnosti

1.7       Časovnica za izvedbo aktivnosti

 

Druga faza: Izvedba dogovorjenega paketa (A, B ali C)


A) Srečanje s kreativci

Primerno za podjetja, ki še nimajo opredeljenega konkretnega izziva in bi za njegovo opredelitev potrebovala strokovno podporo:

 

 • javni poziv za kreativce,
 • izbor kreativcev s pomočjo strokovne ekipe,
 • organizacija srečanja, ki obsega predstavitev izziva podjetja in informativni sestanek, na katerem se kreativci in podjetje med seboj seznanijo,
 • določitev možnosti sodelovanja med podjetjem in kreativci,
 • podpora strokovne ekipe.V nadaljevanju lahko podjetje sklene sodelovanje s kreativcem in strokovno ekipo, ki izvede delavnice ter priporoči ustrezno mentorstvo (10 ur) za reševanje izziva po modelu B ali C.

 

B) Javni poziv kreativcem za sodelovanje (na podlagi referenc)

Primerno za podjetja, ki imajo že definiran konkreten problem in ga želijo rešiti s kreativcem oz. že imajo izdelek ali storitev, ki ga/jo želijo izboljšati:

 

 • definicija konkretnega podjetniškega izziva in določitev načina izvedbe predloženega projekta,
 • javno povabilo za kreativce (ti se na srečanje s podjetjem prijavijo na podlagi referenc),
 • namen povabila kreativcem k sodelovanju pri razvoju izdelka ali storitve je lahko:
  • skupni nastop na trgu,
  • prijavljanje na skupne razpise,
  • izboljšanje pozicije podjetja na trgu idr.,
 • pomoč podjetju pri izboru kreativcev in sklepanju sodelovanja,
 • 10 ur sodelovanja izkušenega mentorja, ki pomaga pri razvoju izdelka ali storitve,
 • organizacija dveh delavnic, vezanih na problem.

 

C) Natečaj za nov izdelek ali storitev (prijava s skico ali prototipom)

Primerno za podjetja, ki imajo definiran konkreten problem in želijo k podajanju rešitev pritegniti širok nabor kreativcev:

 

 • priprava natečaja za kreativce (ti se prijavijo na podlagi skice in predloga rešitve),
 • pomoč podjetju pri izboru rešitev,
 • povabilo kreativcem k sodelovanju pri razvoju izdelka ali storitve za namen:
  • skupnega nastopa na trgu,
  • prijavljanja na skupne razpise,
  • izboljšanja pozicije podjetja na trgu idr.
 • 10 ur sodelovanja izkušenega mentorja, ki pomaga pri nadaljnjem razvoju izdelka ali storitve,
 • organizacija dveh delavnic, povezanih s problematiko poslovnega izziva.


Tretja faza: Rezultati in evalvacija izziva

 

 • predstavitev rezultatov sodelovanja med podjetjem in kreativcem,
 • analiza in navedba vzrokov za (ne)uspešno sodelovanja in (ne)doseganje želenih rezultatov poslovnega izziva, zakaj vpeljava novih rešitev v podjetje je/ni bila uspešna
 • anketa med sodelujočimi v poslovnem izzivu o zadovoljstvu glede sodelovanja,
 • oblikovanje javno dostopnih primerov dobre prakse.

Informacije v zvezi z vabilom

Javno vabilo je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljivo na spletnih straneh www.czk.si in www.cki.si.

 

Za vse informacije smo na voljo na info@czk.si

ter na tel. št. 041 789 293 – Maja Rečnik (maja.recnik@cki.si) in 031 605 593 – Nina Kirbiš (nina.kirbis@cki.si).

 

Projekt je del partnerske mreže platforme Center za kreativnost.

RAZPISOVALEC

Center za kreativnost in Center za kreativne industrije