fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Razpis za mentorje Novega evropskega Bauhausa

Razpis za mentorje Novega evropskega Bauhausa

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) ter njegove skupnosti znanja in inovacij (EIT KIC) vabijo mentorje za pobudo Novi evropski Bauhaus.

Novi evropski Bauhaus (NEB) je del načrta Evropske unije za oživitev, ki temelji na trajnosti, NextGenerationEU. Pobuda pomaga uresničevati evropski zeleni dogovor – niz politik, ki jih je določila Evropska komisija, da bi ločili gospodarsko rast od uporabe virov, naredili Evropo bolj zeleno in odporno.

 

Od leta 2023 bodo izboru novoustanovljenih podjetij in pobud za vključevanje državljanov na voljo individualna mentorstva in usmerjanje o vsem, od načrtovanja za (družbeno) trajnost do krožnih poslovnih modelov.

 

V ta namen EIT Manufacturing objavlja razpis za izbiro skupine mentorjev za podporo razpisnih upravičencem, pri njihovem prehodu na digitalne, zelene in bolj odporne prakse, hkrati pa bodo delovali kot zagovorniki novega evropskega Bauhausa. Mentorji naj »razmišljajo o Bauhausu« in spodbujajo svoje mentorirance, (nekdanje) udeležence razpisov NEB v okviru različnih programov, da še naprej integrirajo tri neločljive vrednote novega evropskega Bauhausa, »estetiko«, »trajnost« in »vključenost« v svoje prakse.

 

Rok za prijave je 10. april 2023. Več o pogojih in postopku prijave si lahko preberete tukaj.

Razpisovalec

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Rok za prijavo

10. apr 2023