fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Supervernakularno: Oblikovanje za regenerativno prihodnost

Supervernakularno: Oblikovanje za regenerativno prihodnost

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v sodelovanju s Centrom za kreativnost objavlja poziv za sodelovanje na 27. bienalu oblikovanja, ki bo potekal pod naslovom Supervernakularno pod kuratorstvom Jane Withers, ene vodilnih angleških kustosinj.

Globalizacija in izkoriščanje planeta zaradi vse večjega dobička sta povzročila podnebno krizo in pospešila neravnovesje med človekom in naravo. Supervernakularno, tema bio 27, raziskuje ambiciozno in vse številčnejše gibanje, ki se navdihuje v vernakularni in avtohtoni arhitekturi ter oblikovalskih tradicijah z vsega sveta, na podlagi katerih ustvarja radikalno vizijo prožnejše in odzivnejše prihodnosti.

 

Raziskovalni, interdisciplinarni in medkulturni projekt Supervernakularno ne bo običajna razstava oblikovanja in arhitekture. Zamišljen je kot zbirka zgodb, pripovedovanih skozi študije primerov, ki razkrivajo, kako lahko te zamisli postanejo izhodišče za sodobne inovacije. Ob oblikovalskih projektih z različnih koncev sveta se bodo obiskovalci seznanili z vrsto izbranih projektov, ki bodo potekali v živo ob sodelovanju nove generacije oblikovalcev in državljanov, njihov namen pa je prikazati, kakšen potencial ima vernakularni pristop pri reševanju regionalnih in globalnih podnebnih problemov v primerjavi z drugimi sodobnimi pristopi.

 

Osrednja razstava bo skozi projekte, ki so bili izbrani zaradi svojega posebnega pristopa, predstavlja primere supervernakularnega ter prakse doma in po svetu. Znanje in prakso izbranih mednarodnih projektov želimo združiti z lokalnimi projekti, v katerih bodo sodelovali lokalni ustvarjalci in skupine, ter tako ustvariti nova dela. Ugledni strokovnjaki in oblikovalci bodo prevzeli vlogo mentorjev in vodili izbrane skupine do predstavitve na razstavi.

Koga vabimo k sodelovanju?

S pozivom k sodelovanju pri produkcijski platformi Supervernakularno vabimo lokalne oblikovalce ter interdisciplinarne kolektive. Iščemo tako uveljavljene kolektive kot tudi novo oblikovane projektne skupine iz Slovenije, ki bodo imeli možnost sodelovati pri eni od treh projektnih tematskih sklopov produkcijske platforme bio 27 in Centra za kreativnost.

 

Bio 27 nadgrajuje strategijo bienala, ki želi premisliti in poglobiti raziskovanje prihodnosti ter okrepiti lokalni domet. Poudarek bo na oblikovanju, ki se odziva na lokalne potrebe in kontekste, izbrani projekti pa bodo črpali iz lokalnih razmer, virov in materialov.

 

Kustosinja Jane Withers bo na podlagi poziva v sodelovanju z mentorji in svetovalnim odborom bio 27 med prijavitelji izbrala tri skupine, ki bodo povabljene k sodelovanju in bodo ustvarjale z mentorji oblikovanja in različnimi lokalnimi strokovnjaki. 

 

Prijavitelji lahko izbirajo med tremi ponujenimi temami. Prijavijo se lahko za več kot eno temo, vendar je za vsako treba izpolniti svoj prijavni obrazec.

1. SITI Z ŽITI

Skupino, ki bo sodelovala v projektu Siti z žiti, bo usmerjala mentorica Carolien Niebling, oblikovalka in raziskovalka na področju prehrane. Carolien pri svojem delu prek oblikovanja združuje področja znanosti in hrane. Leta 2014 je magistrirala na École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) na področju oblikovanja izdelkov. Je prejemnica nagrad, kot so Grand Prix Design Parade Hyères v Vili Noailles (2017), nagrade za oblikovanje Hublot (2017) in švicarske nagrade za oblikovanje (2019).

 

O tem, kako bi morali v prihodnje gojiti, proizvajati, predelovati in uživati hrano, da s tem ne bi škodovali našemu zdravju in planetu, se kreše mnogo mnenj. A če pogledamo, kako so se skozi zgodovino razvijale naše prehranske navade in naše zdravje, hitro postane jasno, da prehranskih navad, ki bi ustrezale celemu svetu, ni. Pogosto slišimo: »Si, kar ješ,« a dejansko bi se stavek moral glasiti: »Si, kar so jedli tvoji predniki«. Uživanje mleka in mlečnih izdelkov, na primer, je že od nekdaj bolj razširjeno med prebivalci Evrope kot pa denimo Azije, zato smo tu razvili večjo laktozno toleranco. Prehrana rastlinskega izvora velja za rešitev prihodnosti. Mnoga plemena lovcev in nabiralcev se večinoma prehranjujejo z živalskimi beljakovinami ter zgolj z rastlinsko prehrano ne bi mogla preživeti. A raziskave naših prehranskih navad imajo vseeno nekaj skupnega – vse ugotavljajo, da moramo jesti bolj raznoliko! Kmetijstvo monokultur je poenostavilo in prečistilo našo prehrano do te mere, da je postala škodljiva tako za nas kot za planet, ki potrebuje biotsko raznovrstnost.

 

Potrebujemo hrano, bogato z vlakninami, ki bo pripomogla boljši prebavi, in prehrano, ki bo prebudila nove ali pozabljene okuse. Večdisciplinarna skupina bo ustvarila kuharsko knjigo o svetu žitaric, ki bo pozabljena žita znova postavila na prehranski zemljevid. Raziskala bo bogato kulturno, kmetijsko in kulinarično izročilo Slovenije ter vrnila, modernizirala in preoblikovala njene jedi z vrsto mamljivih receptov, ki jih bodo pospremile poučne zgodbe o njihovi zgodovini.

 

V večdisciplinarni oblikovalski skupini lahko sodelujejo oblikovalci, kuharski mojstri, nutricionisti, gastronomi, dietetiki, kmetje, ki se ukvarjajo z regenerativnim kmetovanjem, agronomi, strokovnjaki za vizualizacijo podatkov, kulinarični umetniki, botaniki, nabiralci divje hrane, zgodovinarji hrane, ekologi in drugi.

2. ZGODBE MODERNE ARHITEKTURE

Skupino, ki bo sodelovala v projektu Zgodbe moderne arhitekture, bo vodil mentor Adam Štěch. Adam je magistriral iz umetnostne zgodovine na Karlovi univerze v Pragi. Je soustanovitelj kreativne skupine OKOLO, s katero je od leta 2009 pripravil že več deset publikacij in razstavnih projektov na Češkem in po svetu.

 

Julija so bila na Unescov seznam svetovne dediščine pod naslovom Urbano oblikovanje po meri človeka uvrščena dela Jožeta Plečnika. Po Le Corbusierju in Franku Lloydu Wrightu je ta izbor še en primer arhitekture 20. stoletja pod Unescovo zaščito, kar potrjuje pomen Plečnikovega dela in njegov vpliv na zgodovinsko urbano krajino Slovenije. Leto 2022 obeležuje 150. obletnico Plečnikovega rojstva ter tako ponuja priložnost za sodoben razmislek o arhitektu in njegovi zapuščini ter o komuniciranju njegove vizije urbanega oblikovanja po meri človeka in zavzemanja za vernakularno. Z novimi knjižnimi vodniki, zemljevidi in družbenimi mediji, ki nas navdihujejo za nišni turizem, postaja v svetu vse bolj priljubljena tudi moderna arhitektura. Vendar pa je treba ljudi obveščati tudi o vrednotah, ki se skrivajo za zunanjo podobo. Z vpisom na Unescov seznam svetovne dediščine Plečnik ponuja idealno študijo primera, s katero lahko raziskujemo sveže pristope h komuniciranju moderne arhitekture širši javnosti v lokalnem in mednarodnem kontekstu.

 

K sodelovanju v bio 27 vabimo večdisciplinarno oblikovalsko skupino, ki bo na sodoben način predstavila zapuščino Jožeta Plečnika z uporabo aktualnih konceptov in tehnologij, ki bodo posredovali Plečnikovo zgodbo, njegov pomen za Ljubljano in njegovo splošno relevantnost v sodobnem kontekstu. Oblikovalci morajo Plečnikovo delo in njegovo zapuščino predstaviti z oblikovanjem info točke, ki bo obiskovalce vodila po Plečnikovih stavbah in na inovativen način predstavila arhitektovo zgodbo. Zasnova informacijskega središča mora zrcaliti Plečnikov arhitekturni etos in uporabo vernakularnih vplivov in tradicionalne obrti oziroma ponuditi novo interpretacijo prvin njegovih stavb. Orodja za posredovanje Plečnikove zapuščine morajo združevati fizične in digitalne elemente, kot so zemljevidi, spominki, ilustracije, plakati ali vodniki, pa tudi zamisli za druge storitve, oglede in drugo, ki bodo pripoved o njegovem arhitekturnem oposu posredovali novim javnostim. Projekt želi zgodovinske in teoretične raziskave povezati z oblikovanjem izdelkov, razstav in komunikacij.

 

V večdisciplinarni oblikovalski skupini lahko sodelujejo arhitekti, oblikovalci, digitalni oblikovalci, zgodovinarji, urbanisti, umetnostni zgodovinarji, pohodniška društva, kartografi, pisci, oblikovalci komunikacij, strokovnjaki za eko turizem, vodiči in drugi.

3. VODA – OBLIKOVANJE BIOVERNAKULARNEGA

Skupino, ki bo sodelovala v projektu Voda – Oblikovanje biovernakularnega, bo vodila mentorica Shneel Malik, arhitektka, raziskovalka biološkega oblikovanja, socialna podjetnica in TEDx govorka. Doktorska študentka v laboratoriju Bio-Integrated Design Lab (Bio-ID) na University College London raziskuje 3D-tisk in robotsko ekstrudiranje pri oblikovanju fotosinteznih sistemov za grajeno okolje.

 

Z vse večjo podnebno krizo prihajajo v Sredozemlje tudi ekstremni vročinski valovi in poplave, ki so posledica neravnovesja v vodnem krogu. Bio 27 vabi oblikovalce in interdisciplinarno skupino raziskovalcev k sodelovanju pri ponovnem vzpostavljanju našega odnosa z vodo prek skrbnega ovrednotenja temeljnih razlogov za probleme, povezane z vodo, kot so onesnaževanje voda, izčrpavanje vodnih virov in izsuševanje mokrišč ter njihov vpliv na lokalne skupnosti.

 

K sodelovanju je vabljena skupina, ki bo zasnovala na vodo osredotočene oblikovalske prototipe, ki bodo delovali kot takojšnje intervencije in odpirali nove poglede na vodo, obenem pa zanje ne bodo potrebni inženirski projekti velikega merila. Prototipi bodo opravljali dve ključni funkciji – zbiranje vrednosti parametrov vlage, temperature, pH in onesnaževanja v realnem času ter vgrajevanje trajnostne, biološko in ekološko inducirane rešitve, ki lahko deluje kot kratkoročna intervencija za nadzor nenadnih neravnovesij, ki se prepoznajo z zbiranjem podatkov v njeni neposredni okolici. Pričakujemo zasnove, ki bodo temeljile na tradicionalnih materialih in tehnikah, povezanih z vodo, zemljo, hrano in kmetijstvom, ter bodo nadgrajene z dosežki znanosti na področju biologije in materialov, aktuatorji in senzorji, vključno z orodji za izdelavo. Vaši prototipi morajo biti pripravljeni za integracijo v naših obstoječih skupnostih ter uporabljati oblikovalska orodja, ki povezujejo človeka z naravo.

 

Ob tej priložnosti želimo podrobneje predstaviti eno izmed izhodišč razpisa, 700-letno tradicijo pridelovanja soli na območju Pirana, kjer vse višje temperature vode in zraka ter nepredvidljivi vzorci izhlapevanja skupaj z izginjanjem biološke raznovrstnosti neposredno vplivajo na soline. Inovativne rešitve lahko s preoblikovanjem slovenskih vernakularnih praks za podnebno občutljivo globalno prihodnost prispevajo k njihovemu ohranjanju in celo ponovnemu vzponu.

 

V večdisciplinarni oblikovalski skupini lahko sodelujejo oblikovalci, arhitekti, raziskovalci voda in hidrologi, industrija, botaniki, krajinski arhitekti, biologi, nevroznanstveniki, lokalne nevladne organizacije za zaščito voda, inženirji, solinarji, kmetovalci/regenerativni kmetovalci, analitiki podatkov, digitalni oblikovalci in drugi.

Prijavni postopek

Zaradi mednarodne izbirne komisije, ki bo prispele prijavnice pregledala, je prijavno dokumentacijo treba predložiti v angleškem jeziku.

 

Prijavite se s spletno prijavnico v treh korakih:

 

Predstavitev ekipe

  • Osebni podatki vodje ekipe (ime skupine, ime, priimek, naslov, mesto, država, telefonska številka, elektronski naslov, strokovna področja, pravni status vodje skupine, spletna stran, družbeni mediji)
  • Podatki o strokovnih kompetencah skupine (CV, biografija in portfelj)
  • Kaj vas je pritegnilo k sodelovanju?  

 

Pismo o nameri 

  • izbor tematskega sklopa iz odprtega poziva
  • odgovor na temo bio 27 (max 200 besed)
  • odgovor na posamezen sklop odprtega poziva (max 300 besed)

 

Prijavite se lahko za več sklopov razpisa, tako da izpolnite prijavnico za vsak sklop posebej.

O BIO

Bio – Bienale oblikovanja v Ljubljani, ki ga organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), je mednarodna platforma za nove pristope v oblikovanju. Ustanovljen je bil leta 1963 kot prvi oblikovalski bienale v Evropi. Od svojega nastanka je bil priča mnogim spremembam in premikom. Spremljal je oblikovanje od njegovega rojstva na stičišču industrializacije in modernizma do razvoja v disciplino, ki prežema vse plasti človekovega življenja in delovanja. Danes je bio zasnovan kot dolgotrajen proces sodelovanja, v katerem skupine oblikovalcev in ustvarjalcev iz drugih disciplin razvijajo alternative obstoječim sistemom. Bio deluje kot preizkusni poligon, kjer se oblikovanje uporablja kot orodje za izpraševanje in preoblikovanje vsakodnevnega življenja med različnimi večdisciplinarnimi oblikovalskimi pristopi, ki zadevajo sisteme, proizvodnjo, storitve, znanstveno raziskovanje, humanizem in nepričakovane pogoje za izdelavo našega bivanjskega prostora. Njegove različne teme so odraz lokalnih in globalnih zahtev; njegovi vsestranski projekti si prizadevajo ustvariti prožne strukture, ki se lahko s časom razvijajo ter se nadaljujejo še po koncu bienala.

Organizacija

Bio 27 organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) v sodelovanju s Centrom za kreativnost v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Projekt »Center za kreativnost« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Evropske kohezijske politike za obdobje 20142022.

Bio 27 – Supervernakularno

Jane Withers, kustosinja

Ria Hawthorn, projektna direktorica

 

Jan Boelen, član svetovalnega odbora

Lucia Pietroiusti, članica svetovalnega odbora

Špela Spanžel, članica svetovalnega odbora

Ana Struna Bregar, članica svetovalnega odbora

 

Carolien Niebling, mentor 

Adam Štěch, mentor

Shneel Malik, mentor

Atelier Luma, mentor

Kellenberger White, mentor

 

Medprostor, oblikovanje razstave

Klemen Ilovar, fotografija

Razpisovalec

Center za kreativnost in Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Rok za prijavo

25. okt 2021