fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

EIT Kultura in kreativnost – organizacija, ki spreminja pravila igre za uspešno Evropo

23. jun 2022

Upravni odbor Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) je za vzpostavitev skupnosti EIT Kultura in kreativnost izbral konzorcij Partnerstvo ICE. Deveta skupnost inovacij naj bi začela delovati leta 2023, njena naloga pa je povečati konkurenčnost evropskih kulturnih in kreativnih sektorjev in industrij (KKSI) ter okrepiti njihovo vlogo gonilne sile blaginje v Evropi.

 

Konzorcij Partnerstvo ICE – Inovacije s kreativno ekonomijo, ki ga koordinira Fraunhofer in mu predseduje začasni izvršni direktor Bernd Fesel, je bil v postopku, ki se je 23. junija zaključil v Budimpešti na Madžarskem, izbran med petimi konzorciji. Zmagovalni predlog je zasnovan tako, da bo sprostil skrito vrednost kulturnih in kreativnih sektorjev in industrij ter postal igralec, ki bo spremenil zeleno, digitalno in družbeno preobrazbo Evrope. Novo vseevropsko partnerstvo lahko pričakuje, da bo razdelilo približno 300 milijonov EUR sredstev EIT v okviru Horizon Europe (namensko financiranje za dve novi skupnosti znanja in inovacij EIT, ki se bosta začeli v obdobju financiranja EU 2021–2027) z možnostjo povečanja finančnih vzvodov iz zasebnega in javnega sektorja.

 

Partnerstvo ICE je skrbno oblikovan vseevropski konzorcij 50+ odličnih univerz, raziskovalnih ustanov, podjetij, vlagateljev in združenj, ki delujejo v skladu z motom “Ustvarjeno v Evropi” in so pomembni za KKS v 20 državah. Bernd Fesel, začasni izvršni direktor in predstavnik zmagovalne ekipe: Raznolikost je vstopna točka za inovacije. Ponosni smo, da smo sestavili konzorcij, ki je raznolik v številnih pogledih, predvsem pa je v čast naravi evropskega KKS: naš sektor sestavljajo številna MSP in posamezniki.”

 

Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost: »Center za kreativnost je ob podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, Ministrstva za zunanje zadeve RS in Ministrstva za kulturo RS del prijavne dokumentacije in pridruženi partner konzorcija ICE. Veseli smo, da bomo skupaj s številnimi drugimi partnerji iz regije in Slovenije dejavno podprli nastajajoči kolokacijski center JUGOVZHODNA EVROPA & ALPE EIT Kultura in kreativnost pri izgradnji odprte in aktivne inovacijske skupnosti EIT za kulturne in kreativne sektorje in industrije (KKSI) v Sloveniji in širše, ki bo nagovarjala več tisoč študentov, podjetnikov in podjetij ter predstavnikov civilne družbe. Posebne dejavnosti EIT Kultura & kreativnost v regiji, tudi v Sloveniji, se razvijajo v sodelovanju s celotnim evropskim ekosistemom in konzorcijem z začetno fazo leta 2023 in z začetkom leta 2024, ko bodo objavljeni tudi javni razpisi in vabila za sodelovanje.«

 

Center za kreativnost je vse od ustanovitev leta 2017 še posebej aktiven v evropski agendi za kulturni in kreativni sektor v Evropi – kar je privedlo platformo European Creative Business Network (ECBN) do odločitve, da svojo vodilno konferenco o kreativnih industrijah v EU in Evropski vrh kreativnih industrij – European Creative Industries Summit I ECIS 2021 organizira v Ljubljani. Center za kreativnost je bil soorganizator ECIS in ob tej priložnosti evropskim partnerjem konzorcija ICE podrobneje predstavil in vzpostavil povezave tudi s slovenskim kreativnim ekosistemom. EIT Culture & Creativity, združuje deležniki v trikotniku znanja IZOBRAŽEVANJA, POSLOVANJA in INOVACIJE konzorcija za izgradnjo Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo – skupnosti znanja in inovacij za kulturne in kreativne industrije v Evropi.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) krepi inovacijsko sposobnost Evrope, saj spodbuja rešitve za pereče svetovne izzive in vzgaja podjetniške talente za ustvarjanje trajnostne rasti in kvalificiranih delovnih mest v Evropi. EIT je organ EU in sestavni del Horizon Europe, okvirnega programa EU za raziskave in inovacije. Inštitut podpira dinamična vseevropska partnerstva, imenovana EIT skupnosti znanja in inovacij, ki jih sestavljajo vodilna podjetja, raziskovalni laboratoriji in univerze, vsako od njih pa se ukvarja z reševanjem perečih svetovnih izzivov, od podnebnih sprememb do zdravja in obnovljivih virov energije.