fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
DELAVNICA

Avtorske pravice in industrijska lastnina za oblikovalce

11. feb 2020

| 15:00

CzK Maribor

Za prijavo na dogodek se morate naprej registrirat na naši spletni strani.

V februarju se bomo v skopu Kreativnega pospeševalnika posvetili temam avtorskih pravic in industrijske lastnine. Delavnico bo v Projektni pisarni CzK v Mariboru vodila Saša Krajnc, pravna strokovnjakinja na omenjenem področju. Ker je tema široka, precej neznana in zelo pomembna, predvsem v kreativnih industrijah, vas vabimo, da nam pred delavnico na info@czk.si pošljete vprašanja in dileme, na katere bomo tekom delavnice poskusili odgovoriti.

Teme, ki jih bomo obravnavali:

  • Osnovni principi pravic intelektualne lastnine za oblikovalce: razložili bomo elemente varstva del s področja oblikovanja z avtorsko pravico, modelom in blagovno znamko. Primerjali bomo, na kakšen način te pravice pridobiti in katere so primerne za različne vrste del. Kratko bodo predstavljene možnosti registracije posameznih pravic in ter javno dostopni viri informacij o različnih pravicah intelektualne lastnine
  • Pogodbe z naročniki: jasne, razumljive in dosledne pogodbe so najboljši način za urejanje pravic pri prenosu na naročnike del. Pogledali bomo primere dobrih in slabih praks pri pogodbeni ureditvi prenosa pravic na oblikovnih stvaritvah ter ugotovili na kakšen način si oblikovalci lahko pogodbeno zagotovijo boljše varstvo svojih interesov.
  • Uporaba novih tehnologij v oblikovanju: dela na področju oblikovanja vse pogosteje nastajajo tudi z uporabo sodobne tehnologije. Rzložili bomo osnove pravne ureditve tehnik kot so 3D printanje in uporaba programske opreme tretjih oseb.
  • pravljanje s pravicami intelektualne lastnine: kakšne so možnosti upravljanja s pridobljenimi pravicami industrijske lastnine in kako na različne načine dovoliti ali prepovedati uprabo svojih del? Predstavljene bomo različne možnosti prostega licenciranja. Prav tako bodo predstavljene možne rešitve v primeru kršitve pravic in najnovejša sodna praksa na tem področju.

Na delavnico se je potrebno predhodno prijaviti.

Kreativni pospeševalnik je sklop izobraževanj, ki ga izvaja Center za kreativnost, in se osredotoča na opremljanje kreativnih in kulturnih ustvarjalcev s podjetniškimi znanji.

Saša Krajnc

Po zaključenem študiju prava se je intenzivno ukvarjala s področjem avtorskih pravic arhitektov, pri čemer je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije nastala tudi informativna brošura na temo avtorskih pravic za arhitekte. Več let je bila zaposlena na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, v posebni delovni skupini sodnikov in strokovnih sodelavcev, ki rešujejo gospodarske spore s področja intelektualne lastnine. Kasneje je bila zaposlena na Inštitutu za intelektialno lastnino – IPI, ki se ukvarja z raziskavami na področju prava intelektualne lastnine, svetovanjem strankam, odvetnikom in nosilcem javnih pooblastil ter registracijo znamk in modelov. Trenutno pripravlja doktorat na temo nove direktive EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju.

Program kreativni pospeševalnik