fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Raziskave KKS

Usmeritve za pripravo predloga ukrepov za panogo muzeji v Sloveniji

Objavljeno: 13. Sep 2022

Muzeji imajo velik potencial za ozaveščanje javnosti o pomenu kulturne in naravne dediščine in o odgovornosti vseh državljanov, da prispevajo k ohranjanju in prenosu dediščine. Muzeji tudi podpirajo gospodarski razvoj, zlasti prek kulturnih in ustvarjalnih industrij ter turizma. S predlogom ukrepov zato želimo omogočiti izvajanje njihovega celovitega poslanstva in vzpostaviti pogoje za krepitev nacionalne, regionalne in lokalne vloge muzejev v razvoju Slovenije.

 

Uporabljen pristop k oblikovanju predlogov muzejske politike temelji na naslednjih korakih:

 

Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (analiza SWOT), ki je bila pripravljena v fazi analize sektorja, služi kot osnova za pripravo predloga ukrepov. Odgovarja na vprašanji: Kakšno je stanje na področju muzejske panoge in kakšno spremembo potrebujemo?

Sledi analiza tujih muzejskih politik. Pri tem smo se osredinili na temeljno vprašanje: Ali ima država nacionalno muzejsko politiko (danes, preteklost)?

Pri analizi ukrepov spodbujanja muzejske dejavnosti v Sloveniji (danes, preteklost) analiziramo, kateri ukrepi in/ali aktivnosti muzejske politike so že bili izvedeni.

V zadnjem poglavju so podani predlogi ukrepov za spodbujanje sektorja muzeji v Sloveniji v prihodnjih letih: cilji, ukrepi, rezultati.