fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE
Raziskave KKS

Analiza panoge muzeji v Sloveniji

Objavljeno: 13. Sep 2022

V sklopu raziskovalnega dela Centra za kreativnost (CzK) Inštitut za ekonomska raziskovanja opravlja več raziskovalnih nalog, med katerimi so tudi analize izbranih sektorjev kulturnih in kreativnih industrij (KKS). Pričujoča analiza je osredinjena na panogo muzeji v Sloveniji in predstavlja prvo fazo analize, ki ji bo v drugi fazi sledila še analiza politik s predlogom usmeritev.

 

Osnovni namen analize izbranih sektorjev KKS je priprava strokovnih izhodišč za oblikovanje javne politike na področju KKS. Temu sledi tudi analiza panoge muzeji. Končni rezultat prve faze analize je priprava analize SWOT, ki bo skupaj z analizo tujih primerov (dobre prakse, javne politike) na področju muzejske dejavnosti (druga faza) omogočila pripravo predloga usmeritev razvoja muzejske dejavnosti v Sloveniji in tudi pripravo ukrepov javne politike na področju KKS v Sloveniji.