fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

SPS vavčerji ponovno odprti!

SPS vavčerji ponovno odprti!

Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira vavčerje. Koristila jih bodo lahko mikro, mala in srednje velika podjetja. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov za leto 2021!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je na svoji spletni strani objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov:

 

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, …). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo največ tri vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

 

Pogoji za prijavo

  • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
  • Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).
  • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
  • Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).
  • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
  • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
  • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
  • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Pomoč pri oddaji vloge

Po objavi javnih pozivov bo možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani https://spot.gov.si/sl/

Dodatne informacije

Za več informacij pišite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

RAZPISOVALEC

Slovenski podjetniški sklad

VIŠINA SUBVENCIJE

Od 300,00 do 9.999,99 EUR

Delež sofinanciranja

Do 60%

ROK ZA PRIJAVE

Do porabe sredstev