fbpx

Vpiši, kar iščeš …

ZAPRI ISKANJE

Circular Change

Institut za krožno gospodarstvo

Platforma Circular Change (CC) je bila ustanovljena s poslanstvom, da s povezovanjem različnih deležnikov omogoča prehod v krožno gospodarstvo in krepi kakovost bivanja za vse. Prehod iz linearnega, na principu vzemi-porabi-odvrzi, temelječega gospodarstva, v krožno je utemeljen na inoviranju in ustvarjalnosti. Z vključevanjem KKS v razmišljanja o paradigmatski spremembi ekonomskega in družbenega sistema, v snovanje trajnostno naravnanih rešitev (izdelkov in storitev), v preoblikovanje poslovnih modelov in življenjskih navad, CC v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru uresničuje svoje poslanstvo. Zato konkretne projekte, ki povezujejo KKS in krožno gospodarstvo udejanja s parterji kot so ECESP, World Economic Forum, The Circulars, Fundacija Ellen MacArthur, CE Club, Circle Economy, Creative Forum Arteria, Bertalanffy Center for the Study of Systems Science, MOL, Mestni Muzej … V KKS prepoznavamo enega močnih potencialov za krepitev mednarodne konkurenčnosti Slovenije & regije.

Projekt Creative & Circular je namenjen povezovanju krožnega gospodarstva in kulturno-kreativnega sektorja. Njegov cilj je identificirati dobre prakse iz slovenskega prostora, jih med seboj povezati in podpreti pri razvoju in umestitvi v domačem in mednarodnem prostoru. Projekt se ne osredotoča le na reciklažo ali uporabo zavrženih materialov, pač pa izpostavlja tudi inovativno rabo obstoječih ali novih materialov (npr. bio materialov), ki vzpostavljajo nove tipe odnosa med uporabnikom in izdelkom: od lastništva k najemu, od izdelka k storitvi, souporabo, možnost nadgrajevanja itd.. Mednarodna žirija je med prispelimi predlogi, kot najbolj izstopajoče prepoznala projekte Floios (Tina Košak Koren), Collodi (Donar d.o.o.) in papir + bioplastika (Eva Garibaldi), ki so se predstavili na dvodnevni osrednji letni konferenci Evropske deležniške platforma za krožno gospodarstvo v Bruslju (ECESP 2019), slovenski javnosti pa so se predstavili na razstavi Krožno & kreativno v MAO.