fbpx

Kaj želite poiskati?

CKI Maribor

Center za kreativne industrije

Center za kreativne industrije Maribor je zasebni neprofitni zavod, ustanovljen leta 2016 s strani štirih podjetij: Gozdno gospodarstvo Maribor d.d., Marles hiše Maribor d.o.o., Mikropis Holding d.o.o. in Steklarna Hrastnik d.o.o.. Proizvodna podjetja so prepoznala potencial za sodelovanje z ustvarjalci pri inoviranju lastnih produktov, storitev in procesov ter združila sredstva za spodbujanje in razvoj delovanja zavoda. V CKI povezujejo podjetja in kreativne industrije, vodijo projekte in razvijajo modele sodelovanja za inovacije izdelkov, storitev in procesov, ki dvigujejo dodano vrednost in konkurenčnost na trgu.

Sodelovanje med ustvarjalci in podjetji dokazano ustvarja višjo dodano vrednost, sinergije in inovativne rezultate, zato v Kreativnem pogonu podjetja in ustvarjalce pripravljamo na prestopanje mej in odpiranje novih idej, iz česar se lahko razvijajo plodna in dolgoročna partnerstva. Program Kreativni pogon vzpostavlja možno sodelovanje med podjetji in kreativci ter sodelovanje tudi spremlja do izvedbe. Zainteresirano podjetje opredeli področje svojega izziva oziroma željo po novih produktih ali storitvah, na kar se kreativci odzovejo s svojimi idejnimi predlogi. Kreativni pogon na tak način pomaga lokalnim podjetjem najti ustreznega kreativnega partnerja in preseči prve ovire nastajajočega razmerja.